ŁAŹNIA 1 2013 - WARSZTATY reANIMACJA PRZESTRZENI

prowadzenie i koncepcja: Dominik Rudasz

współpraca, współprowadzenie: mgr Marcin Boryczko 

Warsztaty są skierowane do studentów kierunku pedagogika ze specjalizacją animacja społeczna.

            Założeniem projektu reANIMACJA przestrzeni jest większe skupienie uwagi na pracy z przestrzenią w celu rozbudzenia umiejętności twórczego przekształcania terenów zdegradowanych społecznie. Podczas warsztatów uczestnicy dokonają introspekcyjnej podróży w  obraz i we własne odczucia dotyczące Dolnego Miasta. Następnie, bazując na własnych doświadczeniach, zaprojektują cykle interwencji artystycznych we wskazanych przez siebie przestrzeniach. Uczestnicy będą starali się zbliżyć do archetypu terapeuty-uzdrowiciela, ucząc się holistycznego podejścia do rewitalizacji.

            Interwencje artystyczne, w zależności od inwencji i specyfiki podejmowanych przez uczestników działań  będą przyjmowały formę osobistej, wpisanej w topografię dzielnicy typografii. Mniej lub bardziej efemeryczne formy instalacji przestrzennych, vlepek, mikropomników, indywidualnych systemów informacji miejskiej czy miejskiego landartu pozwolą na oswojenie przestrzeni, pokrycie jej warstwą własnej pamięci, a poprzez to pozbycie się przeżyć traumatycznych.

            Przebieg warsztatów będzie dokumentowany na prowadzonym przez Dominika Rudasza blogu, zaś produktem warsztatów będzie „poradnik   uzdrawiacza przestrzeni miejskiej” w formacie pdf.

Warsztaty odbywać się będą w okresie od października do końca grudnia 2012r.

Informacje i zapisy: Mikołaj Robert Jurkowski, mikolaj.robert.jurkowski@laznia.pl, tel. 58 305 40 50 

 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska