ŁAŹNIA 1 2013 - Oferta edukacyjna dla szkół – WYSTAWY czasowe w CSW Łaźnia
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku serdecznie zaprasza na lekcje sztuki - tradycyjne oprowadzenie po wystawie z wykładem mającym na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia sztuki współczesnej i warsztatami plastycznymi. Forma, technika i tematyka zajęć ściśle nawiązuje do przedstawianych aktualnie ekspozycji. Program przeznaczony jest dla zorganizowanych grup szkolnych (ok. 30 osób).

Aktualnie prezentowane są dwie wystawy: „Synekdocha” Anny Baumgart oraz „Szczęście w nieszczęściu” Kamila Kuskowskiego.

Kamil Kuskowski w swoim multimedialnym projekcie podejmuje próbę zdefiniowania zjawiska zwanego zabobonnością. „Wystawa jest o przesądach i zabobonach, w które wierzymy i które mają wpływ na nasze życie, w odniesieniu do tytułowych aspektów szczęścia i nieszczęścia” – mówi Kamil Kuskowski. Artysta przedstawi swoje najnowsze, nigdzie niepokazywane prace malarskie, wideo, obiekty i instalacje. Wystawa przygotowana jest we współpracy z Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej.

W głównej części wystawy Anna Baumgart buduje dramaturgię pomiędzy trzema najnowszymi pracami filmowymi „Synekdochą Warszawa”, „Zdobywcami słońca” oraz „Świeżymi wiśniami”. Te trzy odmienne prace łączą poszukiwania artystki związane z historią, pamięcią i zapomnieniem. Owa „triada historyczna” Anny Baumgart uświadamia nam złożoność naszej relacji do przeszłości – złożoność, której nie możemy zredukować, gdyż wynika ona z naszej ludzkiej kondycji. Mimo świadomości braku historycznego obiektywizmu i możliwości manipulowania pamięcią, przeszłość ciągle zmusza nas do zajmowania stanowiska i namysłu nad naszą własną historycznością.

Wstęp na wystawę i warsztaty są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest konieczność zarezerwowania miejsc i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://laznia.pl/index.php?idDzial=33&idWpis=693&status=.

           
Zgłoszenia należy przesyłać faxem bądź drogą e-mailową.

            Informacje i zapisy: Barbara Secke, basia.secke@gmail.com;  tel. 58 305 40 50, fax  58 305 26 80.

            Bieżące wystawy prezentowane będą do 13 stycznia 2013r.

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska