ŁAŹNIA 1 2013 - Warsztaty dźwiękowe - UNDERSTANDING SOUND IN TIME AND SPACE
MichałRataj zagra koncert elektronicznej muzyki improwizowanej oraz poprowadzi warsztaty, które będą się koncentrować na zagadnieniach analizy i resyntezy dźwięku, rozkładu przestrzennego dźwięku oraz kontroli dźwięku przy pomocy tabletu. Podczas warsztatów zaprezentuje uczestnikom aplikacje do analizy dźwięku oraz narzędzia do interpretacji danych służących komponowaniu. / Uwaga! Osoby chcące wziąć udział w warsztatach Michala Rataja prosimy o przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym na adres: dzwiekowiska@laznia.pl lub zapisanie się poprzez stronę www.dzwiekowiska.pl do dnia 10 kwietnia 2013. / Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. / Michal Rataj – czeski artysta dźwiękowy, muzyk. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Karola i kompozycję w Akademii Sztuk Muzycznych (AMU) w Pradze, gdzie w roku 2005 uzyskał stopień doktora. Od 2006 roku jest adiunktem i prowadzi pracownięTeorii muzyki elektroakustycznej oraz klasę Kompozycji. Michał Rataj działa również jako producent sztuki radiowej w Czeskim Radiu. Jest kuratorem programu Radioatelier oraz programu i strony rAdioCUSTICA. / www.michalrataj.com / Kurator: Krzysztof Topolski „Arszyn” / Koordynacja projektu: Krzysztof Miękus / Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska