ŁAŹNIA 2 2012 - ŁAŹNIA 2 JUŻ OTWARTA!
W sobotę 15 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 przez pana prezydenta Pawła Adamowicza. Wieczór uświetniła grupa artystów Transgatunkowego Teatru Sfinks performancem „Białe Pudełko Pana Dory”, można też było obejrzeć film – efekt wielogodzinnych spacerów artystów po Nowym Porcie. Do prezentacji wybrane zostały najciekawsze fragmenty wywiadów z mieszkańcami, lokalnymi rzemieślnikami czy uczniami okolicznych szkół, a także efekty działań edukacyjnych prowadzonych przez CSW Łaźnia na terenie Gdańska.

Łaźnia 2 stanowi integralną część instytucji miejskiej CSW Łaźnia (istniejącej od 4 czerwca 1998 roku) w Gdańsku. Powstała w ramach programu rewitalizacji dzielnicy Nowy Port. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku Nowym Porcie i, podobnie jak CSW Łaźnia (Dolne Miasto), powstał na bazie dawnej łaźni miejskiej. Łaźnia 2 będzie prowadziła szeroko zakrojony program rezydencyjny, skierowany do artystów i kuratorów w ramach międzynarodowych programów wymiany. Realizowane projekty artystyczne zakładają działania w przestrzeni dzielnicy ze szczególnym naciskiem na tereny portu promowego, tereny zielone i rekreacyjne, które dzięki nim mają zyskać nową oprawę artystyczną w postaci instalacji artystycznych oraz atrakcyjnych działań z udziałem zapraszanych do współpracy artystów polskich i zagranicznych oraz mieszkańców Gdańska. Działaniom towarzyszyć będzie program wystawienniczy w siedzibie Łaźni 2 oraz przestrzeni miejskiej Nowego Portu. Pierwsze wystawy zaplanowane są na luty 2013, natomiast pierwsze wymiany artystyczne na wiosnę 2013. Poza wystawami dostępne będzie kino i biblioteka.

Ważnym elementem działalności Łaźni 2 będą działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży osobom małoletnim niepełnosprawnym, młodzieży z obszarów wykluczenia społecznego oraz w zamierzeniu seniorom, jako jeden ze sposobów budowania więzi i ciągłości pokoleniowej mieszkańców Nowego Portu, organizowane we współpracy z Miejską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w sferze kultury. Łaźnia 2 będzie pilotażowym projektem i próbą budowy uniwersalnego modelu prowadzenia działań rewitalizacyjnych poprzez sztukę, który docelowo będzie mógł być wdrażany w innych dzielnicach miasta, województwa oraz kraju.

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska