ŁAŹNIA 1 2010 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Joanna Rajkowska
14.11.2010 , godz.18:00
 
Spotkanie z artystką Joanną Rajkowską 14.11.2010 o 18:00, podsumowujące warsztaty dla studentów pracowni Projektowania i Organizacji Przestrzeni wydz. Rzeźby ASP w Gdańsku, przeprowadzone zostały
w dniach 08-14 listopada 2010 r. Warsztaty organizowane wspólnie przez ASP i CSW Łaźnia.
Terenem działań warsztatów będzie przestrzeń miasta Gdańska.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska