ŁAŹNIA 1 2008 - IMMEDIATE ART - Victoria Vesna i James Gimzewski
24.11.2008, godz. 18:00
 
NANONAUKA A SZTUKA MEDIÓW. BLUE MORPH: RYTUALNE METAMORFOZY SZTUKI I NAUKI
 
 
Amerykańska artystka Victoria Vesna i naukowiec polskiego pochodzenia, profesor chemii na Uniwersytecie Kalifornijskim, James Gimzewski, przedstawią gdańskiej publiczności w czasie swojego pierwszej wizyty w Polsce unikalne w skali światowej prace powstające przy wykorzystaniu nanotechnologii.
Ich dzieła zdefiniować można jako eksperymentalne, twórcze poszukiwania na styku wielu dyscyplin naukowych i technologii. Badają, jaki wpływ na kolektywne zachowania mają nowe technologie komunikacyjne oraz w jaki sposób nasza tożsamość zmienia się pod wpływem innowacji technologicznych. Wszystkie ich instalacje, takie jak „Blue Morph”, „Mood Swings and Water Bowls”, mają na celu zwiększyć naszą świadomość dotyczącą systemów naturalnych. Najnowsza z nich, “Blue Morph”, uświadamia nam, jak nanotechnologie zmieniają nasze postrzeganie rzeczywistości. Jest to interaktywna instalacja stworzona przy użyciu obrazów w skali nano oraz dźwięków powstających podczas metamorfozy gąsienicy w motyla (przy pomocy mikroskopu atomowego AFM oraz skanującego mikroskopu elektronowego (SEM). Enigmatyczna nazwa “Blue Morph” oznacza motyla, który od dawna fascynował uczonych m.in. ze względu na subtelną optyczną inżynierię, która steruje fotonami. Artyści ‘obserwowali’ go w wymiarze nano. Piękny błękitny kolor to nie pigment, lecz wzory i struktura, czyli wynik badań nanofotonicznych. W wyniku powstała artystyczna fuzja dźwięków, światła i interaktywnej sztuki/nauki. Strona wizualna tego dzieła jest bez wątpienia niezaprzeczalnie piękna, lecz prawdziwym zaskoczeniem jest możliwość ‘zobaczenia’, jakie zmiany komórkowe zachodzą w czasie przeobrażania się poczwarki w motyla. Co więcej, dzięki zastosowanym technologiom, nagrane zostały także odgłosy, jakie tym procesom towarzyszą: nie są stopniowe, rytmiczne, metamorfoza zachodzi w gwałtownych skokach przerywanych interwałami ciszy i bezruchu. W tle zaś słychać regularne odgłosy bicia "serca". Nano to nie tylko czynienie niewidzialnego widzialnym, ale również zmiana naszego sposobu postrzegania “ciszy” oraz czynienie niesłyszalnego słyszalnym. W odróżnieniu od całego szumu związanego z technologiami, artystyczno-naukowy duet Vesna – Gimzewski proponuje interaktywny bezruch: w tej pustej przestrzeni w nanoskali, spotykamy się sam na sam z magią nieustającej przemiany. Dzieło ‘ożywa’ tylko wtedy, gdy widz pozostaje w ciszy i skupieniu (aspekt interaktywny). Jako gatunek ludzki, uświadamiamy sobie ogromne ograniczenia własnych możliwości percepcyjnych.
 
  
 
 
 
www.nanotec.org.uk/evidence/53aJGSub.htm
 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska