ŁAŹNIA 1 2007 - Warsztaty LEKCJE SZTUKI
28.03.2007
 
Czy galeria sztuki współczesnej może być alternatywą dla kina i placu zabaw? Oczywiście!

Warsztaty Lekcje sztuki integrują tradycyjne oprowadzenie kuratorskie po wystawie z wykładem mającym na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia sztuki współczesnej i warsztatami plastycznymi. Każdy warsztat zaczynać się będzie prowadzoną w formie wykładowo - poglądowej częścią teoretyczną, opartą na aktualnej w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” wystawie. Następnie uczestnicy będą brać udział w związanych tematycznie z wystawą warsztatach, których efektem będą wspólnie wykonane dzieła. Owa dwuczęściowa forma zapewni równowagę pomiędzy teorią sztuki i twórczości i jej realizacją i stanowić będzie próbę całościowego przedstawienia danego problemu artystycznego. Warsztaty staną się nie tylko wprowadzeniem do sztuki współczesnej poprzez teorię i zabawę, ale również staną się wprowadzeniem we współczesną kulturę wizualną i polem do dyskusji na temat sposobu odbioru rzeczywistości.
Warsztaty będą prowadzone dla grup szkolnych w ciągu tygodnia i w weekendy dla rodziców z dziećmi. Wspólne uczestnictwo dzieci i ich rodziców pozwoli na większe wzajemne zrozumienie. Wspólna zabawa, próba twórczości artystycznej i uczestnictwo w wystawie całych rodzin może otworzyć pole do rozmów o sprawach przemilczanych. Działanie na zasadzie wzajemnej interakcji stworzy platformę porozumienia, która jest niezbędna do prawidłowego i bezkonfliktowego funkcjonowania najważniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina.
Warsztaty są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!!!!!!

Zamówienia i informacje: CSW ŁAŹNIA, Gdańsk ul.Jaskółcza 1,
tel. 305 40 50.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska