ŁAŹNIA 1 2008 - WĘDROWCY
30.06.2008 - 11.07.2008

Wędrowcy

Dzieła rewitalizacji można dokonywać na różne sposoby. Można skupić się na infrastrukturze, usługach, środowisku. Jednakże działaniom tym zawsze muszą towarzyszyć projekty wspomagające. Edukacja wydaje się najważniejszym spośród nich. Umiejętnie prowadzone działania edukacyjne są w stanie powstrzymać degradację osiągnięć twardych projektów rewitalizacyjnych. Są one walką o świadomość obywatelską i kształtowanie odpowiedzialnych obywateli miast.

„Wędrowcy” są projektem skierowanym do dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta, które skazane są na życie w dzielnicy zaniedbanej tak pod względem urbanistycznym jak i społecznym. Brak możliwości konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu jest źródłem wielu patologii i złej sławy dzielnicy, kształtowane w ten sposób postawy są antyspołeczne. Formy warsztatowe prowadzone w małych grupach w osiedlowych klubach przed przełomem 1989 roku doskonale spełniały role socjalizacyjne. Powolny zanik takich form edukacji niechybnie prowadzi do powstawania wynaturzeń. Energia, którą należałoby skanalizować w inny sposób zostaje częstokroć wyładowana w postaci agresji. Dodatkowy problem stanowi brak aktywności i dbałości o swoje otoczenie mieszkańców. Poprzez działalność kulturalną skierowaną do członków społeczności lokalnej i przez nich współtworzoną można dokonać dzieła integracji i aktywizacji jego przedstawicieli.

„Wędrowcy” stanowią formę edukacyjną, która w poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na ten stan rzeczy. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty będą prowadzone w przestrzeni Dolnego Miasta. Otoczenie życia codziennego uczestników będzie pretekstem do obywania podróży w czasie ku odległym czasom. Ukazana zostanie historia dzielnicy, wydarzenia i osoby, które ukształtowały jej strukturę. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Narzędzia, które będą służyły do owych imaginacyjnych podróży zostanie skonstruowane przez samych uczestników, a będą nimi „wehikuły czasu”. Dzieci i młodzież należy kształcić kreatywności, pokazywać, iż twórcze kształtowanie rzeczywistości jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu artystycznej kreacji z badaniem historycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem na edukację przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.
tekst Daniel Muzyczuk

Warsztaty artystyczno-edukacyjne pt. „Wędrowcy 2008” w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańsk, przy współpracy z CSW Łaźnia.
Autorski projekt: Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester Gałuszka

Założenie projektu:
-Uczestnicy stają się artystami – odkrywcami  tzw. "animatorami danej przestrzeni wystawienniczo - miejskiej".
- Połączenie "Wędrowców 2008"  z działaniami artystycznymi w ramach "Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańsk"
 - Inspiracja i interwencja artystyczna w  miejsca przeznaczone na Galerie Zewnętrzną;
- Tworzenie " Śladów artystycznych " podróży odbytej w każdym z miejsc Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańsk.
Efekty projektu:
- Odkrycie na nowo miejsc dzielnicy i uświadomienie dzieciom i młodzieży uczestniczącej w projekcie  tożsamości  Dolnego Miasta - dzielnicy - która od wielu lat pozostaje na marginesie świadomości mieszkańców Gdańska.
Realizacja:
- Codziennie Wędrowcy pojawiają się w innej lokalizacji Dolnego Miasta i „ instalują „  swój warsztat pracy inspirowany danym miejscem [historia, architektura, przeszłość, przyszłość]. Zapoznanie się z różnymi technikami wyrazu artystycznego [malarstwo, rzeźba, fotografia cyfrowa, video, instalacje]  i wykorzystanie  tych technik do stworzenia  dzieła sztuki.
Prowadzenie:
Mikołaj Robert Jurkowski,
Sylwester Gałuszka,
  
  
 
  
 
  
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska