ŁAŹNIA 1 2012 - TIRART – WARSZTATY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
TirArt warsztaty edukacji artystycznej to interdyscyplinarne wydarzenie realizowane w studio warsztatowym w tirze ( zwycięskim projekcie I edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, autorstwa Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica) oraz w CSW Łaźnia.

Celem działań jest umieszczenie sztuki współczesnej w kontekście społecznym, w oparciu o założenie, iż sztukę można odbierać w kategoriach elementu realnie funkcjonującego w codzienności, podatnego na zmiany i interakcję z odbiorcami. Cykl proponowanych warsztatów ma na celu wprowadzenie realnych i symbolicznych zmian w przestrzeni miejskiej oraz równolegle w świadomości mieszkańców, bez naruszenia integralności charakteru lokalnego życia.

Celem nadrzędnym projektu jest takie wyzyskanie energii społecznej, by możliwe było wprowadzanie realnych i symbolicznych zmian w przestrzeni miejskiej oraz równolegle w świadomości mieszkańców, bez naruszenia integralności charakteru lokalnego życia.

Celowi temu podporządkowane jest wypracowywanie metod oraz realizowanie zadań, będących bazą do cyklicznego nadpisywania kolejnych projektów:

a. prowadzenie akcji związanych z projektowaniem i przeobrażaniem w obrębie małej przestrzeni, uwrażliwiających na potrzebę działań recyklingowych w ten sposób, by stały się one naturalnym odruchem związanym z życiem społecznym;
b. kształtowanie przez edukację pozaszkolną dzieci i młodzieży umiejętności:
- przekładania mechanizmów wyobraźni na konkretne działania realnie wpływające na wygląd / stan przestrzeni, a tym samym na jakość życia,
- badania (przy uruchomieniu pracy wszystkich zmysłów) własnych zdolności twórczych, i wykorzystania ich do inicjowania i realizacji własnych pomysłów na zmiany,
- odkrywania kompatybilności chęci do samorealizacji i korzyści społecznych, jakie z tego wynikają;
c. uświadamianie, że proces rewitalizacji nie ma tylko charakteru zewnętrznej architektonicznej interwencji, ale poddaje się wewnętrznym ruchom związanym z działaniami mieszkańców i prowadzi do wielowymiarowej transformacji, zwłaszcza społeczno-kulturowej;
d. wykorzystanie sztuki jako narzędzia do kształtowania komunikacji z sobą samym i z otoczeniem.

Rezultatem działań ma być przede wszystkim zmiana wizerunku i sposobu funkcjonowania dzielnicy Dolne Miasto w wyniku:

- zmiany w sposobie myślenia mieszkańców dotyczącym ich oddziaływania na zamieszkiwaną przestrzeń,
- zredukowania poziomu poczucia wykluczenia,
- zniwelowania zjawiska samonaznaczania,
- przezwyciężenia inercyjnej postawy autochtonów i wywołania wzrostu ich poczucia odpowiedzialności społecznej.
Zmiany te mają zapewnić podtrzymywanie procesu przekraczania granic uprzedzeń społecznych przy kluczowym udziale sztuki. Poszczególne warsztaty realizowane w ramach projektu TirArt znajdą Państwo w poniżej:Zewnątrz-Wewnątrz
Miejsce warsztatu: CSW Łaźnia
Termin: 3 kwietnia – 25 września 2012 ( każdy wtorek miesiąca, z wyłączeniem miesiąca lipca)

Projekt realizowany przy współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku.
„Zewnątrz-Wewnątrz” to cykl działań warsztatowych skierowany są do osób niewidomych mający na celu kształcenie w nich odbioru na sztuki współczesnej poprzez cykl warsztatów artystycznych i wykładów połączonych ze zwiedzaniem aktualnych wystaw prezentowanych w CSW Łaźnia oraz w innych instytucjach kultury.
Prowadzenie: Anna Kozłowska, Bernadetta Rzeczkowska, Agnieszka Batura-Baturewicz, Tomasz AntonowiczProjekt "PoCoPodwórko"
Miejsce warsztatu: Przestrzeń miejska Dolnego Miasta, podwórko sąsiadujące z CSW Łaźnia
Termin: 17.07, 20.07, 28.07, 14.08, 25.08, 26.08, 14.09, 21.09, 06.10, 07.10.2012, godz.09.00 – 16.00
Wiek: 5-15 lat 
Projekt zakłada rewitalizację dwóch podwórek na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Pierwsze z podwórek zlokalizowane w obrębie ulic: Radna 3,4/ Polna 1, 2, 3, 4 /Przyokopowa 1,2 / Toruńska 30, 32 przearanżowane zostanie podczas warsztatów z dziećmi i młodzieżą w terminie: 17.07, 20.07, 27.07, 17.08.2012 roku Zaś w dniach 25-26.08 odbędzie się finał prac i oddanie odnowionego podwórka mieszkańcom. Z kolei prace warsztatowe na drugim podwórku sąsiadującym z CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 3 odbędą się w terminie: 14.09, 21.09, 06.10, 07.10. 2012 roku w godz. 9.00 – 16.00. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty: "Meble Miejskie" - projektowanie mebli miejskich i wykonanie modeli w skali; "Kolorowe podwórko 1" - projektowanie elementów graficznych do aranżacji podwórek; "Przyjazna posadzka" - projektowanie elementów posadzki podwórek i wykonanie form do odlania betonowych elementów; "Kolorowe podwórko 2" - wykonywanie zaprojektowanych elementów w przestrzeni podwórek.
Prowadzenie: Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoToWarsztaty ceramiczne "Kafle Miejskie"
Miejsce warsztatu: LKW Gallery
Termin: 7.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09. 2012, godz. 16.00 – 19.00
Wiek: 5- 15 lat


Planowane działania artystyczne mają na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z nieograniczonymi możliwościami pracy w glinie szamotowej, procesów jej wypalania i szkliwienia. Celem warsztatów jest wykonanie przez uczestników autorskich kafli ceramicznych, które zostaną umieszczone w przestrzeni zrewitalizowanego podwórka należącego do CSW Łaźnia.
Prowadzenie: Iza Jankowska, Iza MeronkWarsztaty stolarskie "Drewniane konstrukcje" 
Miejsce warsztatu: Przestrzeń miejska Dolnego Miasta, podwórko sąsiadujące z CSW Łaźnia
Termin: 11.08 ( 10.00 – 14.00 ), 15.08 ( 17.00 – 19.30 ), 22.08 ( 17.00 – 19.30 ), 08.09 (10.00 –14.00 ), 12.09 ( 17 .00 – 19.30 ), 19.09 ( 17.00 – 19.30 )
Wiek: 10 -15 lat


Warsztaty składać się będą z dwóch etapów prac: nad rewitalizacją podwórka na Dolnym Mieście 10 – 24.08.2012 oraz drugiego etapu prac stolarskich na podwórku należącym do CSW Łaźnia 7 – 21.09.2012. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają karmniki dla ptaków autorskiego pomysłu ulokowane na zaaranżowanych podwórkach. 
Prowadzenie: Sebastian Bieługa


12 października 2012 zapraszamy na Finisaż działań w LKW Gallery!

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska