ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2014 - „Narysuj godność” - BRAK MIEJSC
 

Terminy: luty – czerwiec 2014r., czas trwania 3 godz. lekcyjne
Miejsce: CEA Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – Nowy Port/szkoły
Osoby uczestniczące: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich
Prowadzenie: Marcin Bildziuk, Robert Dukowski (Fundacja Nasza Przestrzeń)
Zapisy: b.gontarz@laznia.pl/ tel. 795 782 827
 

Warsztaty edukacyjne dotyczące problematyki praw człowieka w kontekście sztuki współczesnej dla zorganizowanych grup szkolnych (gimnazja i szkoły średnie). Uczestnicy  poznają różne środki artystycznego wyrazu jakimi posługują się współcześni artyści.  Przybliżone zostaną im takie formy i działania jak malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika, obiekt, instalacja, happening czy performance.  Przyjrzymy się sztuce konceptualnej oraz tematom poruszanym przez przedstawicieli sztuki krytycznej.
 

 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska