ŁAŹNIA 2 2014 - Teatralny Port Dzieci
 
 
 
Miejsce: CEA Łaźnia 2
Termin: 15.04 – 17.06.2014 (co wtorek), godz. 11.00-14:00
Prowadzenie: Sylwia Dąbrowska
Uczestnicy: dzieci w wieku 4+
Terminy warsztatów:  15.04; 22.04; 29.04; 06.05; 13.05; 20.05; 27.05; 03.06; 10.06; 17.06
Zapisy: b.secke@laznia.pl
 
 
Warsztaty „Teatralny Port Dzieci” towarzyszą spotkaniom dramowym dla kobiet i w założeniu skierowane są dzieci uczestniczek. Jednak nie jest wymóg, utrudniający udział innych dzieci. Podstawowym założeniem projektu jest stymulowanie dziecięcego rozwoju osobistego, swobodnej aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy w grupie. Młodzi uczestnicy budując różnorodne role będą mogli przećwiczyć różnego rodzaju zachowania i na nie reakcje. 
 
 
Projekt „Sztuka rzecz(nie)zbędna” to cykl interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno – artystycznych realizowanych w rewitalizowanych przestrzeniach Dolnego Miasta i Nowego Portu. Głównym motywem spotkań jest sztuka jako twórcza i (nie)zbędna przestrzeń do fizycznego jak i metafizycznego doświadczania siebie i innych. Poprzez udział w szeregu zajęć jak joga, wibracje dźwiękiem, taniec w kręgu, uczestnicy zdobędą niepowtarzalną szansę na pogłębienie wiedzy zarówno o sobie samy, innych ludziach i swoim otoczeniu. Najmłodszych uczestników projektu zapraszamy, jak co roku działania w „Wakacyjnych spotkaniach ze sztuką w LKW Gallery”.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska