ŁAŹNIA 1 2014 - Gdy sąsiad jest nieznajomym?

3.10.2014, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie

3.10.2014, godz. 19:00 – oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim

Artyści: Justyna Wencel i Marcin Chomicki, Andres R. Londono, Joshua Schwebel, Elżbieta Jabłońska, Dominika Skutnik, Andrea Mastrovito, Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois)

 

Seminarium

CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto

4.10.2014, godz. 17:00

Prelegenci: Carmen Einfinger, Soren Dahlgaard, Tania Ruiz, Zróbmy to razem (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Bartek Bartosiński)

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska-Grobis

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” stawiane będą pytania o sztukę w przestrzeni publicznej. Artyści i kuratorzy skupią się na strategiach i możliwościach angażowania odbiorcy do udziału w realizacjach, które są prezentowane poza zamkniętą przestrzenią galeryjną.Projekt składać się będzie z pięciu artystycznych interwencji, ukazujących różne postawy artystów pracujących w przestrzeni publicznej wobec odbiorców. Artystyczne interwencje skupią się wokół opuszczonego mieszkania na Dolnym Mieście, dzielnicy przechodzącej transformację. Jaką rolę powinna odegrać sztuka w tej przemianie?

 

Sztuka na trwale wpisała się w przestrzeń naszych miast. Dzieło sztuki umiejscowione w publicznej przestrzeni zmienia ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowolnie angażując mieszkańców. Pojawiają się pytania:

Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym?

Jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicznej? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości?

Jaka jest odpowiedzialność artysty wobec lokalnej społeczności?

Czy artysta działający w otwartej przestrzeni programuje odbiorców czy raczej oddaje im część autorstwa swojej pracy?

 

Likwidacja granicy między dziełem a widzem jest jednym z kluczowych zadań sztuki współczesnej. Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią? Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” będzie z jednej strony pytaniem o przekraczanie granic, pomiędzy dziełem a odbiorcą, z drugiej zaś próbą analizy rzeczywistego stanu.

 

Projekt będzie próbą spojrzenia na egzystencję sztuki z punktu widzenia odbiorcy. W jego ramach zaprezentowane zostaną zarówno prace mające za zadanie autrakcyjnić przestrzeń, jak  te będące krytyczną analizą otoczenia, wymagające interwencji odbiorcy,  wykorzystujące nowe technologie.

 

Zagadnieniem analizowanym w projekcie będzie własność przestrzeni miejskiej, kto jest rzeczywistym gospodarzem. Centra naszych miast coraz bardziej odpowiadają wymogą globalnej turystyki. Czy artyści mogą pomóc w zachowaniu lokalnego charakteru miejsca? Jakie są zadania sztuki w publicznej przestrzeni?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt realizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt został wsparty przez Duński Instytut Kultury.

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Grupie Lambda.

 

 

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to projekt artystyczny dla gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto, gdzie zlokalizowane jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Współdziałając w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego, instytucja kultury wspiera proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy. Na projekt składają się dwa istotne elementy: międzynarodowy konkurs mający na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej oraz szeroko pojęte działania edukacyjne.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji: www.outdoorgallerygdansk.eu / www.laznia.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt dla prasy:

Olga Jankowska

Główny Specjalista ds. PR i marketingu

 

e-mail: o.jankowska@laznia.pl

tel.: 509 101 982

tel.: 58 305 40 50

 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

ul. Jaskółcza 1

80-767 Gdańsk

 

Gdy sąsiad jest nieznajomym - harmonogram  tu do pobrania

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska