ŁAŹNIA 2 2015 - Narysuj godność
Warsztaty edukacyjne „Narysuj godność”
Termin: luty – kwiecień 2015r., czas trwania 3 godz. lekcyjne
Uczestnicy:  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Prowadzenie: Marcin Bildziuk, Robert Dukowski (Fundacja Nasza Przestrzeń)
Miejsce: Szkoła lub Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 - Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – Nowy Port (wybór zależy od nauczyciela)
 
 
Warsztaty edukacyjne dotyczące problematyki praw człowieka w kontekście sztuki współczesnej. Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie, które będą punktem wyjścia do dociekań nad kondycją „zaangażowanej” sztuki współczesnej,  jej różnorodnością i granicami wolności artystycznej. Młodzież pozna wzory sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej min. bioart, sztukę krytyczną i współczesne malarstwo. Zajęcia będą stanowić przestrzeń do dyskusji  czy artysta poprzez akt twórczy ma możliwość wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.
 
 
Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.
 
 
Zapisy i informacje: Bogusława Gontarz/ b.gontarz@laznia.pl/ tel. 795 782 827
 
 
 
Informacje: www.projekty.laznia.pl / www.laznia.pl
Facebook: PodLupaWyobrazni
 
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska