ŁAŹNIA 1 2016 - „Lekcje Sztuki dla Seniorów”
„Lekcje Sztuki dla Seniorów” warsztaty w ramach projektu „Dolne Miasto. W Centrum”
 
Warsztaty integrują tradycyjne oprowadzanie kuratorskie po wystawie z wykładem mającym na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia sztuki współczesnej i warsztatami plastycznymi. Każdy warsztat zaczynać się będzie, prowadzoną w formie wykładowo - poglądowej, częścią teoretyczną, opartą na aktualnej wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Następnie uczestnicy będą brać udział w związanych tematycznie z wystawą warsztatach, których efektem będą wspólnie wykonane dzieła. Owa dwuczęściowa forma zapewni równowagę pomiędzy teorią sztuki i twórczości i jej realizacją i stanowić będzie próbę całościowego przedstawienia danego problemu artystycznego. Warsztaty staną się nie tylko wprowadzeniem do sztuki współczesnej poprzez teorię i zabawę, ale również wprowadzeniem we współczesną kulturę wizualną i polem do dyskusji na temat sposobu odbioru rzeczywistości.
 
Warsztaty będą prowadzone dla grupy seniorów dziennego domu sąsiedzkiego na Dolnym Mieście. Wspólne uczestnictwo seniorów kuratorów i artystów pozwoli na większe wzajemne zrozumienie. Wspólna zabawa, próba twórczości artystycznej i uczestnictwo w wystawie może otworzyć pole do rozmów o sprawach przemilczanych. Działanie na zasadzie wzajemnej interakcji stworzy platformę porozumienia, która jest niezbędna do prawidłowego i bezkonfliktowego funkcjonowania najważniejszej potrzeby społecznej, jaką jest kultura.
 
fot. Zofia Bobrowska
 
Termin:
 
27.01 – 13.12.2016 r. – prowadzenie Robert Jurkowski (12 spotkań raz w miesiącu)
 
Brak wolnych miejsc.
 
Projekt realizowany w ramach Projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska