ŁAŹNIA 1 2017 - Z KULTURĄ: Wyprawa do Galaktyki Gutenberga
Kim był Marshall McLuhan? Celebrytą w starym stylu czy nowatorskim badaczem? Błyskotliwym felietonistą, występującym w szatach uczonego, czy reformatorem dyskursu naukowego? Hochsztaplerem, zręcznie żonglującym pojęciami i skojarzeniami, czy prorokiem, zapowiadającym nowe kierunki rozwoju kultury i nowe formy poznania naukowego?  Jedną z figur panteonu historii humanistyki czy myślicielem wciąż żywym i inspirującym? A czym jest dziś wyprawa do Galaktyki Gutenberga? Powrotem do ważnej, lecz bezpowrotnie minionej epoki w dziejach kultury zachodniej czy eksploracją doświadczeń kulturowych, które nadal wyznaczają jej podstawy? Jakie jest miejsce pisma i druku w świecie nowych mediów elektronicznych, promowanych przez McLuhana, i mediów jeszcze nowszych, cyfrowych i sieciowych, których oddziaływania nie mógł już zaznać? Czy współczesne przemiany kultury wzmacniają McLuhanowską wizję „globalnej wioski” czy wprowadzają nowe postaci ludzkiego współbycia? Na te – i inne jeszcze – pytania spróbuje odpowiedzieć prof. Grzegorz Godlewski z Intytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego podczas spotkania poświęconego pierwszemu pełnemu polskiemu wydaniu Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana.
 
Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
 
 
dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW (1955), Instytut Kultury Polskiej UW, kierownik Zakładu Antropologii Słowa, zajmuje się antropologią słowa i antropologiczną teorią kultury. Autor książek: Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego (1997), Słowo–pismo–sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne (2008), Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury. Współredaktor podręczników Antropologia kultury (2005) i Antropologia słowa (2003). Publikował w tomach zbiorowych: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość (2002), Kulturologia polska XX wieku (2013), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014), Antropologia praktyk językowych (2016). Kierownik zespołowego projektu badawczego „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (grant NCN), realizowanego w latach 20122014. Członek zespołów redakcyjnych Almanachu Antropologicznego „Communicare” i „Przeglądu Kulturoznawczego”, członek rady redakcyjnej „Kultury Współczesnej”. Przewodniczący Komisji Nauki Rady Wydziału Polonistyki UW, członek i sekretarz naukowy Komitetu Nauk o Kulturze PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN (w kadencji 2015-2018). Członek Rady Fundacji „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska