ŁAŹNIA 1 Piątek Sztuka
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1 Gdańsk Dolne Miasto
projekt realizowany w miesiącach luty-grudzień 2018
Nie obowiązują zapisy
 
 
Piątek Sztuka to autorski cykl spotkań ze sztuką, na którym prezentowane są różne rodzaje aktywności artystycznej sięgające do technik i nurtów sztuki XXI wieku. Projekt jest realizowany jako cotygodniowe spotkania z wybranym obszarem sztuki współczesnej. Chodzi o szerokie spektrum aktywności artystycznej w sferze działań wizualnych m. in. teatru, kina czy komiksu. Prezentacja technik i form wyrazu artystycznego jest połączona z warsztatami pozwalającymi wybrać własne sposoby ekspresji. Zajęcia budzą naturalną potrzebę tworzenia, która drzemie w każdym człowieku. Na każdym etapie trwania projektu uczestnikom jest zapewniona opieka i wsparcie psychologiczne.
W efekcie prowadzone są aktywności o walorach socjoterapeutycznych wspomagających rozwój psychospołeczny. Umożliwia to kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i konstruktywnego reagowania w trudnych sytuacjach rówieśniczych. Podjęte działania służą rozwojowi świadomej kontroli zachowań i umiejętności dążenia do celu poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego w formie nagród za osiągnięcia, zaangażowanie oraz poprawne zachowanie.

Uczestnicy warsztatów przejawiający trudności emocjonalno-społeczne lub edukacyjne mogą skorzystać z indywidualnej rozmowy wspierająco-wychowawczej. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba dodatkowo zostaną objęci psychoedukacją bądź innymi możliwymi formami pomocy psychologicznej. Dodatkowo dzieci z niepełnosprawnościami otrzymują stosowne wsparcie, tak by wyrównać ich szanse na tle grupy rówieśniczej a w efekcie, by mogły doświadczyć edukacyjno-terapeutycznych aspektów kontaktu ze sztuką. Projekt ma ponadto umożliwić poznanie aktualnych trendów w sztuce, przybliżyć przez kontakt z twórcami proces powstawania dzieł sztuki, a także pobudzić kreatywność i chęć twórczej ekspresji wśród odbiorców projektu. Chcemy by uczestnicy projektu przeistoczyli się z biernych obserwatorów sztuki w aktywnych i świadomych współtwórców kultury. Raz w miesiącu spotkanie poprzedzone będzie seansem filmowym.

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska