ŁAŹNIA 2 Warsztaty dla przedszkoli „Mali Artyści”
 
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie
Czas trwania: 90 minut
Kontakt i zapisy: Barbara Secke, b.secke@laznia.pl lub 503 010 213
Uczestnicy: grupy zorganizowane
 
 
 
Warsztaty mają na celu rozbudzenie u dzieci w wieku przedszkolnym zainteresowania sztuką, odkrywanie ich własnych talentów artystycznych oraz rozwój tych zdolności. Obejmują zadania twórcze rozwijające wyobraźnię, działania plastyczne, dramowe oraz uwrażliwienie na muzykę. Do warsztatów włączone zostaną elementy pracy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, która preferuje posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psycho-ruchowego dziecka, formy relaksacji oraz ułatwia nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi osobami.
 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, a ich termin ustalany jest indywidualnie pomiędzy osobą reprezentującą CSW ŁAŹNIA, odpowiedzialną za zajęcia, a opiekunem grupy. Udział w warsztatach jest bezpłatny zarówno dla uczniów, jak i opiekunów grup.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska