ŁAŹNIA 1 2007 - FERIE ZE SZTUKĄ
23.07.2007-2.08.2007
 
Warsztaty sitodruku.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje technika sitodruku. Podczas zajęć przedstawiony zostanie proces technologiczny powstania sita oraz stworzenia odbitki. Biorący udział w zajęciach zyskają praktyczną umiejętność wykonania od podstaw autorskich projektów graficznych w technice sitodruku, korzystając przy projektowaniu wzoru z podstaw programu Adobe Photoshop. Produktem końcowym zajęć będą własnoręcznie zaprojektowane i wykonane koszulki oraz vlepki.
W formie zabawy, korzystając z języka komunikacji wizualnej uczestnicy otrzymają szansę aktywnego i reinterpretacyjnego podejścia do zastanych wzorów i znaków kultury konsumpcyjnej. Wykorzystując gotowe loga, symbole i znaki graficzne, konfigurując je w dowolny sposób oraz łącząc z własnymi rysunkami i zdjęciami biorący udział w warsztatach opracują własny, osobisty ideogram. Dzięki technice sitodruku umożliwione zostanie biorącym udział w zajęciach „opublikowanie” powstałych wzorów w formie vlepek oraz nadruków na odzieży
Głównym założeniem projektu jest przełamanie biernej postawy w postrzeganiu i odbiorze rzeczywistości społeczno–kulturowej. Poprzez twórcze wykorzystanie języka komunikacji wizualnej, poprzez tworzenie z jego elementów własnych sposobów wyrażania swoich doświadczeń chcemy pobudzić uczestników do bardziej kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości..
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska