ŁAŹNIA 1 2007 - WARSZTATY FILOZOFICZNE RE : FILOZOFIA
22.11.2007
 
Zapraszamy na sobotnie warsztaty „Re: filozofia”, których założeniem jest przygotowanie młodzieży do świadomego odbioru kultury poprzez kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie postaw twórczych i doskonalenie środków ekspresji artystycznej przez filozofię. Udział w spotkaniach ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, oswojeniu i zaangażowaniu się w szeroko rozumianą kulturę, jak również stać się impulsem do kolejnej wizyty w instytucji kulturalnej, oraz korzystania w pełni z jej oferty. Należy podkreślić, iż celem zajęć nie jest dostarczenie kompletnej wiedzy z zakresu historii filozofii, lecz rozwijanie wrażliwości na problemy filozoficzne, światopoglądowe, polityczne oraz ich obecność w sztuce. W ramach projektu będą realizowane działania oparte na pedagogice zabawy i twórczości, w dużym stopniu wykorzystując prezentacje multimedialne.

Temat wykładu:
„B. Bertolucci o kuchni frankfurckiej”

Człowiek kształtowany na miarę maszyny czy maszyna na miarę człowieka? W
poszukiwaniu doskonałości i harmonii modernistyczni projektanci nowego
świata wychodzą od kuchni. Od naukowej precyzji projektów poprzez
kształtowanie nowego gustu do rewolucji kulturowej. ... i nasza
codzienność blokowisk, ubrań szytych na model i samochodów Forda.

GODZ.13.00
Czas trwania: ok. 2-3 godzin

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Ewa i Elżbieta Okroy - obie w 2004r. uzyskały tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, zaś w 2006 roku rozpoczęły Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce. Zdobywały i rozwijały praktykę dydaktyczną, współpracując m.in. z: CSW Łaźnia, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną, Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (warsztaty filozoficzne, Dekodacje kultury, Propedeutyka filozofii, Logika, Zarządzanie kulturą, Zagadnienia kulturowe, Wprowadzenie do filozofii). Publikacje: Panoptikum, Miscellanea. Antropologica at sociologica, Scena OFF-arta. Czynnie zaangażowane w życie filozoficzno - kulturowe.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska