ŁAŹNIA 1 2007 - Julita Wójcik DOTYK SZTUKI
06.12.2007
 
Projekt zakłada warsztaty prowadzone przez znanych polskich artystów dla dzieci i młodzieży. Artyści przygotowują autorski program, nawiązujący do ich twórczości. Uczestnikami będą dzieci i młodzież z Dolnego Miasta – zaniedbanej dzielnicy Gdańska, w której znajduje się Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Celem projektu jest przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i wielotematyczności. Do udziału w nim zostali zaproszeni artyści o międzynarodowej sławie: Adam Witkowski, Julita Wójcik, Robert Turło i Mariusz Waras, którzy mają jednocześnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zróżnicowanie podejścia do sztuki i materiału twórczości wyżej wymienionych artystów zapewni wielostronność ujęcia I przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną.. Ich celem będzie tak rozwijanie własnej kreatywności i wyobraźni jak i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską i dążenia do jej ulepszania.

Warsztaty prowadzone przez Julitę Wójcik

Warsztaty mają na celu przybliżenie idei zbliżenia sztuki do życia. Postawione przed uczestnikami zadania będą miały wprowadzą do ich codziennych czynności walory artystyczne i estetyczne. Głównym zagadnieniem stanie się pytanie na ile życie codzienne może zostać obrócone w dzieło artystyczne. Będzie to podstawą działania w przestrzeni miejskiej, gdzie artystyczna interwencja może zostać dostrzeżona przez przypadkowego przechodnia. Działanie w przestrzeni publicznej na zasadzie pożytecznego działania wprowadzi do warsztatów element socjalizujący. Nauczy uczestników, że należy dbać o środowisko, w którym żyją i funkcjonują. Uczestnicy zostaną zaproszeni na lodowisko, gdzie zabawa stanie się twórczością, którą każdy z uczestników może prowadzić na własną rękę. Zostanie zorganizowane również budowanie karmników dla ptaków i zasadzenie ozdobnych roślin w zdewastowanej przestrzeni miejskiej, który stanie się ogrodem sztuki. Uczestnicy nauczą się dbać o dzieła sztuki. Będą obserwować, udoskonalać i ewentualnie naprawiać swoje dzieła. Warsztaty zaburzą relację pomiędzy widzem i odbiorcą. Uczestnicy wprowadzą własne realizacje artystyczne do przestrzeni publicznej i staną się zarówno ich twórcami i odbiorcami.

Termin: 19. – 23.11.2007
Ilość uczestników: Ok. 30 osób
Czas trwania warsztatów: 5 spotkań po 2 -3 godzin
warsztaty są bezpłatne.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska