ŁAŹNIA 1 2008 - RE: FILOZOFIA
11.04.2008 - 20.06.2008

re: filozofia
warsztaty filozoficzne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
wiosna  2008

Zapraszamy na warsztaty „Re: filozofia”, których założeniem jest przygotowanie młodzieży do świadomego odbioru kultury poprzez kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie postaw twórczych i doskonalenie środków ekspresji artystycznej przez filozofię.

Udział w spotkaniach ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, oswojeniu i zaangażowaniu się w szeroko rozumianą kulturę, jak również stać się impulsem do kolejnej wizyty w instytucji kulturalnej, oraz korzystania w pełni z jej oferty.

Należy podkreślić, iż celem zajęć nie jest dostarczenie kompletnej wiedzy z zakresu historii filozofii, ani diagnozy współczesnego świata, lecz rozwijanie wrażliwości na problemy filozoficzne, światopoglądowe, polityczne oraz ich obecność w sztuce i codziennym życiu.

W ramach projektu są realizowane działania oparte na pedagogice zabawy i twórczości. Zajęcia w dużym stopniu opierają się na  prezentacjach  multimedialnych.


Zajęcia trwają ok. 90 - 120 minut
Odbywają się na zamówienie – termin indywidualnie do uzgodnienia
Wstęp wolny

Tematy:

I. Nic się z dada nie zdarza
O hermeneutycznym czytaniu tekstów w kontekście awangard początku XX wieku. Dadaizm, surrealizm, teatr absurdu. W jaki sposób forma dopowiada treści? Na jakiej linii przebiega krytyka współczesności, gdy „można ją sprowadzić do prostej formuły: podróże kosmiczne plus ...” (J. Genet)?

II. Semiotyczna partyzantka (U. Eco)
Znakowy charakter środowiska kulturowego człowieka. Symbole pulsujące w przestrzeni publicznej i najbardziej prywatne gesty wyznaczające obszary i formy komunikacji. Pejzaże semiotyczne U. Eco skonfrontowane z działaniami monopolistów, którzy chcą przekonać, że„coca-cola ożywia zmarłych”. Jak nie zostać ”kulturowym frajerem”?

III. Aktualność piękna
Co skłoniło XVIII-wieczną filozofię do zastanowienia się nad uprawomocnieniem sztuki? Czy można wobec zmieniających się kanonów piękna oraz praktyk artystycznych patrzeć na sztukę poprzez pryzmat gry, symbolu, święta jak proponuje H.G.Gadamer?

IV. „O potrzebie tworzenia widzeń” (S. Themerson)
„Nonsensem byłoby twierdzenie, że Gutenberg dał początek poezji. Tak samo niesłuszny jest pogląd, iż sztuka kinematograficzna wywodzi się od Edisona lub Lumière’a”. Manifest S. Themersona pretekstem do krótkiej historii kina. Kultura ruchomego obrazu w ujęciu H. Bergsona i G. Deleuze’a.

V. To nie był dokumentalny film
Jak się rodzi historia? Co się wydarza pomiędzy kroniką filmową a estetyką codzienności? Czy „robienie filmu to rzucanie uroku”(K. Anger)? Jaką rolę odgrywają media, pamięć, pamięć kolektywna? Historia, dokument, źródło w ujęciu historyków szkoły Annales.

VI. Dlaczego król Tamuz nie chciał nauczyć się pisać?
Współczesne reinterpretacje mitów. J. Derrida, T. Adorno, M. Kocur o królu Tamuzie, jaskini Platona, Odyseuszu, Antygonie. Znaczenia i przesłania osadzające się między kulturą słowa, pisma, obrazu. Wielokrotne kodowanie i dekodacje kultury. Manifestacje kultury w języku i estetyce.

Prowadzenie: Elżbieta Okroy, Ewa Okroy

Kontakt: eieoeieo@wp.pl, ewaiela.okroy@gmail.com
608 272 916, 608 274 351
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk
tel. 058 305 40 50, www.laznia.pl
Termin: do uzgodnienia, codziennie od 8.00 do 10.30
Czas trwania projektu: od 10 kwietnia do 20 czerwca 2008


                                              ZAPRASZAMY!


Ewa Okroy, Elżbieta Okroy – obie ukończyły filozofię na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktoryzują się w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego; posiadają bogata praktykę dydaktyczną na poziomie szkolnictwa wyższego oraz na niższych szczeblach edukacji; starają się realizować postulaty pedagogiki twórczości oraz pedagogiki krytycznej


Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
 
  
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska