ŁAŹNIA 1 2008 - FESTYN SZTUKI
20 września, start godz. 9.00

Przemarsz „Festyn Sztuki” zorganizowanego z okazji zakończenia sezonu letniego warsztatów edukacyjno-artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”


Wszyscy uczestnicy warsztatów oraz artyści przejdą wzdłuż ulic Starego i Dolnego Miasta (ulica Długa, Długi Targ, Stągiewna, Szopy, Dolna, Łąkowa, Śluza, Jaskółcza). Na przemarsz będzie się składało szereg działań artystycznych z udziałem uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z Dolnego Miasta oraz artystów bezpośrednio zaangażowanych w projekt (m.in. Grupa Massmix, Hubert Czerepok, Mikołaj Robert Jurkowski).1.godz. 9.00

Zbiórka przy Złotej Bramie przy ul. Długiej

2. godz. 9.10

- przejście grupy ul. Długą do Ratusza Głównego, gdzie nastąpi zaprezentowanie przez dzieci plansz powstałych w czasie warsztatów Huberta Czerepoka

godz. 9.25

- ul. Długi Targ (pomnik Neptuna) – obejście pomnika połączone z happeningiem młodzieżowym

godz. 9.40

Zielona Brama (Most) – performance uczestników warsztatów (zaprezentowanie swobodnych myśli dotyczących sfery „wolności”)

   2.godz. 10.00

Przejście ulicą Stągiewną i Szopy. Po drodze będzie można podziwiać prace w przestrzeni miejskiej powstałe w czasie realizacji warsztatów „Wędrowcy”, „Dotyk sztuki”, Miasto zDolnych Dzieci”, „Zewnątrz – Wewnątrz” oraz warsztatów „Hej, wyrażaj się!”.

   3.godz. 10.10

„Ciężarówka” – Galerii LKW przy ul. Szopy. Prezentacja prac uczestników warsztatów, dokumentacji działań grupy, prezentacja dzieł, które powstały podczas zajęć, prezentacja dokumentacji warsztatów „Zewnątrz – Wewnątrz”, dzieł sztuki stworzonych w ramach projektu „Dotyk Sztuki z Hubertem Czerepokiem”.

   4.godz. 10. 30

Przemarsz ulicą Dolną i Łąkową. Prezentacja prac z warsztatów „Lekcje sztuki: Czyste powietrze dla wszystkich”.

   5.godz. 10.40

Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku – ekspozycja powstałych dzieł sztuki. W szkole będzie można podziwiać wystawę prac „Wędrowcy 2008”, Grupy Massmix, zapoznać się z projektami, które odbyły się w 2007 roku, zorganizowanymi przez artystę Mariusza Warasa oraz artystkę Julitę Wójcik.

   6.godz. 11.15

Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku – koncert zespołu „Iskierki”

   7.godz. 11.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku – aukcja prac dzieci. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu zespołu „Iskierki” do Włoch.

   8.godz. 12.00 – 13.00

- Zwiedzanie przez uczniów szkoły SP. 65 w CSW „Łaźnia” aktualnej wystawy pt. „Transfotografia”. (12.00 – 12.20 klasy 0 – 3; 12.20 – 12.40 klasy 3 – 4; 12.40 – 13.00 klasy 5 – 6)

- Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku – konkurs na najlepszy plakat związany z „Tygodniem Zrównoważonego Transportu”

- Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku – poczęstunek dzieci grochówką.

   9.godz. 13.00 - 13.50

CSW „Łaźnia”. Otwarcie wystawy, prezentującej dokonania dzieci i młodzieży podczas warsztatów w Galerii LKW: „Zewnątrz-Wewnątrz”, „Wędrowcy”, „Miasto zDolnych Dzieci”, „Hej wyrażaj się!”. Pokaz filmów prezentujących dzieci podczas akcji tworzenia prac powstałych na wyżej wymienionych warsztatach.

  10.godz. 13.30 -14.30

Parada szczudlarzy, ulice i podwórka Dolnego Miasta.

  11.godz. 13.50 – 14.30

Równolegle w tym czasie odbędą się w CSW „Łaźnia” trzy typy warsztatów: video –art. (prowadzący: Sylwester Gałuszka); Dotyk sztuki z Hubertem Czerepokiem; warsztaty plastyczne (prowadzący: Mikołaj Robert Jurkowski).

  12.godz. 14.30

CSW „Łaźnia”. Widowisko muzyczno – taneczne. Zaplanowane działania są podsumowaniem kilkumiesięcznych warsztatów dla dzieci z Dolnego Miasta, których współorganizatorem było Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski.

  13.godz. 15.00

Na koniec imprezy pożegnanie z uczestnikami i podziękowania za udział w warsztatach.

Wszystko to będzie dodatkowo wzbogacone prezentacjami na rzecz „Tygodnia Zrównoważonego Transportu” oraz „Europejskiego Dnia bez Samochodu”, promującego ekologiczny styl życia.
 
  
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska