ŁAŹNIA 1 2008 - Wojciech Zamiara DOTYK SZTUKI
06.10. - 15.12.2008

DOTYK SZTUKI
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta, prowadzone przez znanych, polskich artystów o międzynarodowej sławie.
Projekt ma na celu przybliżenie sztuki do życia. Postawione przed uczestnikami zadania w czasie warsztatów wprowadzą do ich codziennego życia walory artystyczne i estetyczne zamiast przemocy i agresji. Głównym zagadnieniem jest pytanie: na ile przemoc w życiu codziennym może zostać obrócona w pozytywne działania artystyczne?


DOTYK SZTUKI z Wojciechem Zamiarą
06.10. - 15.12.2008
Warsztaty kreacji obrazu ruchomego
- Projekt zakłada sukcesywne działania medialne z młodzieżą z Dolnego Miasta, dzielnicy zagrożonej patologiami.
- Zapoznanie z najnowszymi technikami i programami komputerowymi do obróbki zdjęć i filmów;
- Warsztaty zakończą się stworzeniem filmów krótkometrażowych.


Wojciech Zamiara - współczesny artysta interdyscyplinarny (twórca instalacji multimedialnych, performance i sztuki wideo), pedagog. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecna nazwa uczelni : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), dyplom uzyskał w Pracowni Grafiki prof.Cypriana Kościelniaka w roku 1986. W gdańskiej uczelni pracuje od 1986 r., obecnie na stanowisku adiunkt II stopnia. Prowadzi Pracownie Wstęp do Intermediów w Katedrze Specjalności i Specjalizacji na Wydziale Rzeźby.Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska