ŁAŹNIA 1 2009 - KRAINA KREATYWNOŚCI
01.01 -31.05.2009 
 
„Kraina Kreatywności” to jednodniowe warsztaty (czas trwania 4 - 5 godzin), skierowane do zorganizowanych grup szkolnych – dzieci i młodzieży.
Uczestnicy spotkania zapoznają się z różnorodnymi formami wypowiedzi twórczych i artystycznych oraz zrealizują własne, oryginalne projekty. W czasie kilkugodzinnych zajęć, dzieci i młodzież bierze udział w:
- warsztatach plastycznych, gdzie tworzone są kompozycje malarskie i rzeźbiarskie,
- warsztatach kreatywnego i spontanicznego myślenia;
- warsztatach video-art., gdzie zapoznaje się z technikami multimedialnymi.

    Zajęcia w Krainie każdorazowo są dostosowane do poziomu wiekowego uczestników oraz ich doświadczeń twórczych.

Warsztaty odbywają się w trzech blokach zajęciowych – ok.1  godziny czasu każdy.
Integralną częścią Krainy jest aktywne obejrzenie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, po której oprowadzają dzieci/młodzież artyści. Pobyt w Krainie Kreatywności kończy się omówieniem i podsumowaniem warsztatów oraz prezentacją prac w obecności wszystkich uczestników.

Celem zajęć warsztatowych jest pobudzenie dzieci i młodzieży do kreatywności i chęci działania artystycznego, jak również pokazanie twórczego działania i myślenia jakże odbiegającego od tradycyjnych zajęć szkolnych. Uczestnictwo w tym programie edukacyjnym ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, poznaniu i uczestnictwie w szeroko rozumianej sferze sztuki i kultury, jak również dać impuls do ponownego odwiedzania instytucji kulturalnych.

Zapisy: m.czyzewska@laznia.pl

Tematem nadrzędnym  programu edukacyjno-artystycznego Kraina Kreatywności  jest SZTUKA i możliwości jej wykorzystywania do interpretowania RZECZYWISTOŚCI. Tym samym wszelkie działania artystyczne, pomagać będą uzewnętrznić emocje, pragnienia i dążenia do samorealizacji. To także forma komunikacji uczestnika z samym sobą i z innymi. W trakcie zajęć możliwa stanie się zmiana sposobu odbierania otaczającej rzeczywistości.

Dzięki działaniom artystycznym można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, ponadto wzmocnić przekonanie, jak wielu można osiągnąć wyzbywając się negatywnych emocji.
 
Warsztaty w „Krainie Kreatywności ” mogą być uznane za interesujące i cenne zajęcia dodatkowe. Dodatkowym celem jest ćwiczenie z uczestnikami umiejętności otwarcia się na działania jednostkowe, jak i grupowe, umiejętności tak ważnej w aktualnych i przyszłych relacjach społecznych. Kraina Kreatywności wpisuje się w nurt edukacji kulturalnej realizowanej w ramach nieszablonowych i nowatorskich programów edukacyjnych.

Kraina Kreatywności jest dalszym rozwinięciem projektu edukacji artystycznej, który powstał kilka lat temu w Instytucie ITEDE. Aktualny program stworzony został na podstawie ewaluacji poprzednich edycji oraz zawiera nowe elementy wynikające z twórczych dokonań autorów.
Program Krainy Kreatywności wykorzystuje w realizacji tak, istotne aspekty jak:
- wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; 
- aktywny i kreatywny udział społeczności lokalnej w zadaniu; 
- duże walory artystyczne Programu; 
- wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej.

Autorski projekt:
Mikołaj Robert Jurkowski / Sylwester Gałuszka.
Prowadzenie:
Robotnik Sztuki Mikołaj Robert Jurkowski
Robotnik Sztuki Sylwester Gałuszka
Instrukotr Kratywnego Myślenia i Odyseji Umysłu: Barbara Secke
Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury.
 
  
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska