ŁAŹNIA 1 2001 - Pasi Mann (Finlandia) WYŚCIG
01.07-19.08.2001  
 
Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
 
Projekt, którego tematyka dotyczyła problemu utylitarności człowieka we współczesnym świecie. Artysta, widząc przyczyny kryminogennych zachowań w alienacji i nieproduktywności ludzi bezrobotnych, skonstruował utopijną opowieść o przywracaniu społeczeństwu żyjących poza jego nawiasem przestępców.
Brak możliwości samorealizacji, dotyczący szczególnie ludzi młodych, niezależnie od kraju, w którym żyją, skłania ich często do działań pozaetycznych. Wyścig był artystyczną podpowiedzią rozwiązania tego problemu. Mann podjął się roli mediatora, który poprzez ofiarowanie zatrudnienia potencjalnym „przestępcom” (bezrobotnym) przywracał ich społeczeństwu. Ich praca polegała na pozyskiwaniu energii, którą spożytkowywali widzowie. Nieodzowna dla spełnienia projektu interakcja pomiędzy reprezentantami różnych grup społecznych miała tu niebagatelne znaczenie. Było to stworzenie bezpośredniego dialogu, połączone z dyskretnie ukrytą ekspozycją relacji międzyludzkich – relacji, które w codzienności pozostają raczej wrogością niż porozumieniem.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska