ŁAŹNIA 1 2001 - Kuba Bąkowski PŁASKI W WANNIE I NA ŁÓŻKU
10.08.01-07.09.01
 
kurator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
 
Jakub Bąkowski jest tegorocznym absolwentem Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Interesują go zagadnienia związane z przekraczaniem granic realności w sztuce. Posługuje się głównie fotografią, filmem wideo, tworzy instalacje, Artysta ma za sobą udział w kilku wystawach w kraju (I, II Biennale Fotografii Polskiej, Galeria Miejska Arsenał, 1998, 2000; La Dolce Vita, CSW Inner Spaces Multimedia, Poznań 2000; Galeria Entropia, Wrocław 2001; Breaking News Młody Performance Polski, CSW Zamek Ujazdowski, 2001) oraz za granicą ( IV International Biennial of Universities of Fine Arts Istroart’98 Balance, Galeria Mediumm, Bratysława,1998). Przygotowana z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wystawa Jakuba Bąkowskiego jest jego pierwszą prezentacją na trójmiejskiej scenie artystycznej.

Twórczość Kuby Bąkowskiego oscyluje wokół graniczności pojęć i ambiwalentnego charakteru natury w procesie. Bąkowski konstruuje swoje prace w obszarze wizualno - mentalnym. Niemal zawsze wykorzystuje medium fotograficzne łącząc je z akcją artystyczną, wideoinstalacją a ostatnio z obiektem. W jego  wczesnych pracach ujawniła się skłonność do analizowania mechanicznego medium i dialogowania go z naturą w galeryjnej przestrzeni. Swoiste pogranicze iluzji i rzeczywistości tak charakterystyczne dla poznańskich twórców lat 90 tych w zupełnie nowy sposób objawiło się w realizacji dyplomowej Bąkowskiego pt.: Płaski w wannie i na łóżku prezentowanej obecnie w Galerii Wyspa

Obiekty zatytułowane odpowiednio 69/149 MANDALA oraz TV MANDALA ewokują istnienie jakiejś odmiennej rzeczywistości. Skonstruowane przy użyciu  integralnie połączonych mediów: fotografii i przedmiotów codziennego użytku pozwalają na dostrzeżenie zupełnie nowych treści i cech tychże. Relacja płaskiego – choć przecież pozornie trójwymiarowego obrazu z istniejącym w przestrzeni przedmiotem jest rodzajem pułapki dla zmysłów. Zmienia się nasze oczekiwanie wobec tego co widzimy, zaglądamy głębiej próbując przeniknąć granicę i uświadamiamy sobie, że ta głębia to nasze złudzenie. Bąkowski poprzez badanie tego styku rzeczywistości kieruje nasze myślenie w strefy  nieznane, zaskakujące dla nas samych choć codziennie w jakiś sposób odczuwane. Oba obiekty stanowią zachętę do kontemplowania tego niewidzialnego. TV MANDALA wzbogacona o projekcję obrazu kontrolnego przenosi nasze zainteresowanie na aspekt czasu. Bąkowski stawia przed  widzem zadanie, od nas zależy jak daleko zechcemy je odrobić.
 
 
Wystawa organizowana we współpracy z Wyspą Progress.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska