ŁAŹNIA 2 2017 - RAPORT: NOWY PORT - SPOŁECZNA TOŻSAMOŚĆ DZIELNICY I UCZESTNICTWO MIESZKAŃCÓW W KULTURZE
Raport: NOWY PORT - SPOŁECZNA TOŻSAMOŚĆ DZIELNICY I UCZESTNICTWO MIESZKAŃCÓW W KULTURZE
 
Niniejsze opracowanie przedstawia poziom uczestnictwa mieszkańców Nowego Portu w dzielnicowych wydarzeniach kulturalnych, jego uwarunkowań oraz zarejestrowanie postulatów dotyczących informowania o tychże wydarzeniach. Zostało ono sporządzone na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w Nowym Porcie w czerwcu 2015 roku.
 
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Artecitya (http://artecitya.eu/), finansowanego z europejskiego programu Kreatywna Europa 2014-2020.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska