ŁAŹNIA 1 2002 - Małgorzata Żerwe CIEMNOŚĆ 
09.02-24.02.2002
 
Kuratorki: Bożena Czubak, Agnieszka Wołodźko
 
Instalacja przestrzenna oparta wyłącznie na dźwięku. Jej autorka zadała pytania o to, czym jest ciemność, niewidomemu artyście i kompozytorce obdarzonej zdolnością synestezji - widzenia dźwięków barwą i słyszenia kolorów muzyką. Widzowie, zamknięci w ciemnej sali, słuchają tego, co o ciemności mówią inni. Na kilkanaście minut przenoszą się w inny świat...

Jak opisać ciemność?
Jak wyrazić strach przed ciemnością?
W jaki sposób przekazać doświadczenie ciemności? Jak namalować, wyrzeźbić, zagrać, skomponować utwór dotyczący ciemności? Czym  jest ciemność?  Jakie budzi skojarzenia?  Jak zdefiniować pojęcie ciemności ?

Tego rodzaju pytania zostały zadane przez autorkę projektu kilku artystom.Niektórzy z nich są niewidomi od urodzenia, inni stracili wzrok w dojrzałym wieku. Ich wiedza, wyobrażenia i odczucia na temat ciemności różnią się od doświadczeń ludzi widzących.W zrealizowanym projekcie bierze udział rzeźbiarz i kompozytorka.Waldemar Cichoń, absolwent Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, kontynuował specjalizację akademicką w dziedzinie rzeźby już po utracie wzroku. Nadal zajmuje się wizualnością, rzeźbi.Katarzyna Maliszewska kończy Wydział Kompozycji gdańskiej Akademii Muzycznej, obecnie pracuje nad dyplomem. Jest obdarzona synestezją: widzeniem dźwięków barwą i słyszeniem kolorów myzyką.W projekcie Małgorzaty Żerwe ciemność �pokazywana� jest dźwiękiem.Otoczeni ciemnością, odbiorcy słuchają tego, co na temat ciemności mówią inni, inaczej doświadczający ciemności...

Autorka zaaranżowała sytuację,  która pobudza zdolności percepcyjne, wymaga zaangażowania różnych systemów wrażliwości, również wsłuchania się we własne doświadczenia i odczucia. W swojej realizacji przypomina o możliwościach bardziej wielowymiarowej percepcji tego, co nas otacza; o możliwościach przekładu tego, co wizualne na słyszane, tego co dźwiękowe na widziane. 

Projekt Małgorzaty Żerwe nasuwa pytanie o sposoby komunikacji.

O dostępność przestrzeni komunikacyjnej dla innych sposobów porozumiewania się, innych od tych, które zwykło się uważać za jedyne, bo dominujące i w jakiś sposób modelujące postrzeganie i odbiór świata. Realizacja dźwięku: Jarosław Zorn
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska