ŁAŹNIA 2 2017 - WYSTAWA: Heroes We Love. Ideologia, Tożsamość, i Sztuka Socjalistyczna w Nowej Europie.
Heroes We Love to międzynarodowy, multidyscyplinarny projekt oparty na współpracy krajów z Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej. Celem przedsięwzięcia była analiza (wciąż kontrowersyjnego) tematu socjalistycznego dziedzictwa dwudziestowiecznej sztuki europejskiej. Podczas realizacji projektu starliśmy się połączyć podejście naukowe ze współczesną praktyką artystyczną oraz zaangażowaniem publiczności. W poszukiwaniach skupialiśmy się na analizie zjawiska sztuki socjalistycznej w jego kulturowym, społecznym, ideologicznym i politycznym wymiarze, począwszy od momentu powstania komunistycznych państw Europy Wschodniej aż po dzień dzisiejszy. Swoim zasięgiem terytorialnym projekt odzwierciedla geopolityczny termin „Nowa Europa”, obejmując w ramach wspólnego, ponadnarodowego działania obszar od Polski do Albanii. 
 
 Georgia Kotretsos & Tirana Art Lab, The Master of a State, 2016,  Interwencja w przestrzeń publiczna Tirany/Albania, foto, TAL
 
Celem projektu Heroes We Love była prezentacja rozwoju sztuki socjalistycznej w jej różnych formach i przejawach wizualnych, przybliżenie istotnych dzieł sztuki i artystów, analiza zagadnień związanych ze sztuką socjalistyczną, połączenie historycznego dziedzictwa ze strategiami sztuki współczesnej, a także przybliżenie problematyki związanej ze sztuką ery socjalizmu szerszej publiczności. Projekt stawiał pytania o tło sztuki socjalistycznej w Europie Wschodniej, jej różne implikacje i problemy zmienne w zależności od geopolitycznej sytuacji, starał się zrozumieć jej współczesny urok (a nawet fetyszyzację). Projekt poszukiwał ciekawych i kontrowersyjnych zjawisk artystycznych oraz stawiał pytania o oblicza sztuki socjalistycznej w okresie przejściowym oraz o jej współczesną spuściznę. Dzieła sztuki socjalistycznej są często ciekawe i oryginalne, ciągle jednak brakuje ich analiz i prób nowej interpretacji. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na (zapomniane, wyśmiewane albo znienawidzone) dzieła sztuki socjalistycznej, na ich formalną narrację i estetykę wykraczającą poza ramy uzasadnione ideologią. Poszukiwał ich statusu w historii sztuki i starał się spojrzeć na nie jako możliwą wartość dodaną, która zostanie rozwinięta w przyszłości.
 
Juozas Laivys w Gdańsku

Głównym celem projektu była rekonstrukcja wspólnego, kulturowego dziedzictwa „Nowej Europy" i wykorzystanie wspólnej historii do budowania zrozumienia opartego na  ponadnarodowej współpracy i mobilności. Tytuł Heroes We Love jest celowo niejednoznaczny; próbowaliśmy nim zakwestionować uprzedzenia i refleksje dotyczące sztuki socjalistycznej. Heroiczna i monumentalna sztuka ery socjalizmu utraciła swoje znaczenie dla współczesnych społeczeństw, niemniej jednak jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego i zasługuje na drugie spojrzenie, naszą uwagę i nasze zaangażowanie.
 
Kamila Szejnoch, zdjęcie zgłoszono do konkursu na Instagramie. Więcej o konkursie https://heroeswelove.wordpress.com/
 
Instytucje biorące udział w projekcie:
Galeria Sztuki Maribor/Słowenia; Stowarzyszenie  BLOK/Chorwacja; Tirana Art Lab/Albania; Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk/Polska; IEFSEM Instytut Etnologii i Folklorystyki w Muzeum Etnograficznym, Sofia/Bułgaria; Muzeum Historii Jugosławii, Belgrad/Serbia; Uniwersytet Primorska/Słowenia; Stowarzyszenie Center plesa, Maribor/Słowenia.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska