ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2017 - Rezydencje kuratorskie
Karima Boudou (L'appartement 22's, Rabat, Maroko)
Irati Irulegi (Idensitat, Barcelona, Hiszpania)
Paz Ponce (niezależna kuratorka, Berlin / Barcelona)
 
4–8 grudnia 2017
 
Procesy wpływające na transformacje przestrzeni publicznej miasta należą do nadrzędnych celów CSW Łaźnia. Poszukujemy i wspieramy formy artystycznych interwencji stawiające widza w centrum uwagi, zacierające granicę pomiędzy galerią sztuki i jej otoczeniem. Jedną ze stosunkowo nowych dziedzin zainicjowanych w CSW Łaźnia to rezydencje artystyczne. Dotychczasowe doświadczenia doprowadziły nas do serii pytań, niepewności, wątpliwości. Organizowana w grudniu rezydencja kuratorska stanowić będzie okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji.
 
Skupimy się na tak często nadużywanym pojęciu lokalnego kontekstu czy tzw. specyfiki przestrzeni. Czy sztuka partycypacyjna stanowi tylko narzędzie rewitalizacji? Jak możemy zaangażować się w lokalną problematykę nie będąc członkiem z zewnątrz? Czy język może stanowić barierę w pracy z lokalną społecznością? Jakie są alternatywne sposoby komunikacji? Czy miesięczny a nawet trzy miesięczny pobyt rezydencyjny jest wystarczającym okresem aby móc się zaangażować w problematykę danego miejsca? Czy kontekst lokalny to tylko popularne dziś pojęcie nadużywane przez instytucje, polityków i artystów?
 
 
Aleksandra Litorowicz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska