ŁAŹNIA 1 2002 - ANIMALAKCJE
19.10-01.12.2002
 
Kurator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
 
 
Jaką rolę współczesny człowiek przeznacza zwierzęciu? Jaką wartością jest jego życie? Wystawa zbiorowa "Animalakcje" jest próbą artystycznej odpowiedzi na pytanie o etyczne aspekty postaw ludzkich wobec zwierząt. prezentowane są prace austriackich artystek Ingeborg Strobl i Helene Vergeiner, powstałe w ramach Programu Pobytowego, oraz istniejące realizacje Kuby Bąkowskiego,Tatiany Czekalskiej & Leszka Golca, Dominika Lejmana, Agnieszki Tarasiuk, Andrzeja Zujewicza, a także specjalnie przygotowane na wystawę realizacje Violetty Tycz, Iwony Ostoi-Ostaszewskiej.

Celem prezentacji jest konfrontacja różnorodnych postaw twórczych opartych o refleksję nad zależnościami i wspólnotą funkcjonowania świata ludzi i świata zwierząt. To propozycja innego niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, lub które zostało ogólnie przyjęte, spojrzenia na stosunki pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. To postawienie pytania o społeczny aspekt porozumienia między światem zwierząt i ludzi. Podłożem różnorodnych wypowiedzi artystów jest współczucie, przekonania religijne, etyczne, zaniepokojenie graniczącym z szaleństwem rozwojem cywilizacyjnym i krytycyzm, dający podstawę do ironicznego komentarza akceptowanych powszechnie postaw człowieka wobec zwierzęcia.Różnorodne są także formy wizualizacji problemu w pracach prezentowanych na wystawie. Artyści przywołują wizerunek zwierząt bezpośrednio, jak ma to miejsce w pracach Kuby Bąkowskiego i Agnieszki Tarasiuk, bądź pośrednio - poprzez dokumentację pewnych procesów (realizacja Ingeborg Strobl), aż do nasycenia przestrzeni wyłącznie przeczuciem niedawnej obecności innej istoty.
  
    

Świat fauny w "Animalakcjach" staje się modelem dla analizy współczesnego człowieczeństwa. Artyści podejmują wątek upowszechnianej przez kulturę masową wizji człowieka jako konsumenta (prace Iwony Ostoi- Ostaszewskiej). W wielu realizacjach wyczuwalnyjest niepokój związany z wyobcowaniem człowieka (instalacja wideo Kuby Bąkowskiego), inne proponują nową formę komunikacji. Nawiązywanie swoistego dialogu możliwe jest przede wszystkim dzięki przekonaniu artystów o inteligencji zwierząt (film wideo Violi Tycz pt. "Cat-cam").

Wielu twórców ujawnia szereg wspólnych ludziom i zwierzętom cech: zmysłowość (praca "Żeloty" Agnieszki Tarasiuk), automatyzm zachowań ("Gołębie 1,2,3,4,5" Kuby Bąkowskiego), ciekawość (dokumentalna praca Dominika Lejmana "Odkrycia geograficzne - szpital jako krajobraz małych spektakli"). Szczególnie interesujące są, nieco utopijne, artystyczne propozycje ochrony "braci mniejszych", na przykład poprzez konstruowanie specjalnych przedmiotów im służących (obiekty z cyklu "Avatar" Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca). Wizerunek zwierzęcia może być także świetnym narzędziem terapii, co zaprezentował w swojej społecznej interwencji Dominik Lejman. Artysta ponad miesiąc prowadził w jednej z placówek pediatrycznych projekt, w którym zestawiał zarejestrowany na taśmie video świat zwierząt ze szpitalną rzeczywistością małych pacjentów.

Współorganizowany z Austriackim Forum Kultury ponad miesięczny program pobytowy Ingeborg Strobl dotyczy głównie poznawania polskiej specyfiki życia osób troszczących się o zwierzęta - nie tylko domowe, ale przede wszystkim bezdomne. Artystka znana z prac krytycznych wobec przedmiotowego traktowania zwierząt w Austrii, podjęła w Gdańsku próbę zobrazowania związków zachodzących pomiędzy społeczeństwem a zwierzętami. Spotkania, wywiady, wizyty (m.in. w gospodarstwach rolnych) oraz warsztaty przeprowadzone z uczniami Szkoły Podstawowej nr 65 sąsiadującej z CSW Łaźnia, autorka pozyskała materiał do wystawy. Jej realizacja w formie fotografii, opisów, rysunków wykonanych przez dzieci oraz prezentacji obiektów, jest rejestracją owego procesu poznawczego.
Wystawa "Animalakcje" jest nawiązaniem dialogu z dużymi prezentacjami z lat ostatnich, obejmującymi szeroko pojętą tematykę animalistyczną w sztuce: m.in. "Fauna" prezentowana w Galerii Zachęta i Galerii Nowyj Manież (Warszawa 1999, Moskwa 1999) oraz "Herausforderung Tier - von Beuys bis Kabakov" (Städtische Galerie Karlsruhe 2000 ), stawiając pytania o społeczny aspekt porozumienia między światem zwierząt i ludzi.
* 07.11.2002 wystawie towarzyszył program edukacyjny pt. "Animal-fiction", pokaz filmów krótkometrażowych, realizacji wideo oraz reklam wykorzystujących wizerunek zwierzęcia, a także dyskusja na temat stosunku społeczeństwa do zwierząt, w tym przyzwolenia na przemoc, oraz procedur służących ochronie życia zwierząt w Polsce.    
 
współorganizator: Austriackie Forum Kultury w Warszawie
sponsorzy: Browar Amber, 
podziękowania: Dom Pojednań i Spotkań św. Maksymiliana.
    
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska