ŁAŹNIA 1 2002 - SPOSÓB NA ŻYCIE...
14.12.2002-19.01.2003
 
Artyści: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Jerzy Bereś, Bogna Burska, Oskar Dawicki, Marta Deskur, Edward Dwurnik, Katarzyna Górna, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Marek Jabłoński, Piotr Jaros, Łódź Kaliska, Marek Kijewski, Jerzy Kosałka, Przemysław Kwiek, Jacek Markiewicz, Robert Rumas, SAOZ, Wilhelm Sasnal, Łukasz Skąpski, Paweł Susid, Jacek Staniszewski, Grzegorz Sztwiertnia, Krzysztof Wałaszek, Julita Wójcik.
 
Kurator: Małgorzata Lisiewicz
Współpracuje: Robert Rumas
 
Proponujemy spojrzenie na sztukę od strony warunków życiowych, w jakich funkcjonują dziś artyści w Polsce. Z tej czysto życiowej perspektywy projekt zamierza odsłonić relacje pomiędzy sztuką a rzeczywistością.  Wystawa ma na celu pokazanie, jak artyści zarabiają, co robią, aby się utrzymać? Jaki mają stosunek do pracy, która nie jest przeznaczona na wystawę, a zapewnia im byt? Czy wyznaczają granice pomiędzy sztuką a pracą zarobkową? Jak godzą napięcia wynikające z konieczności dostosowania swojej sztuki do realiów?  Społeczny wizerunek artysty jest kreowany przez mity i stereotypy. Celem naszej wystawy jest pokazanie rzeczywistych postaci ludzkich, które kryją się za owymi wizerunkami. 
Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza - to  wystawa prezentująca nieoficjalny dorobek artystyczny oraz jego dokumentację. Druga – to publikacja zawierająca m.in. wypowiedzi artystów, osób zajmujących się promocją sztuki oraz teoretyków.

Pytania, jakie stawia nasz projekt, to:
- czy sztuka pozwala się utrzymać twórcy? A jeśli nie, to jakim kosztem jest ona realizowana?       
- czy  rzeczywistość, z którą sami się zmagają, wpływa na ich sztukę?
- czy artyści czują się wolni? I czy wolność jest im potrzebna?!
- czy ich zawodowy dorobek ma prawo być pokazany w muzeum lub galerii i dlaczego?

Celem wystawy jest pokazanie, jak swój potencjał twórczy artyści wykorzystują w pracy zarobkowej. I  na odwrót: jak tworząc prace przeznaczone na wystawę, korzystają ze strategii i mechanizmów, które zaczerpnęli ze sfery mediów i komercji i jak prowadzą z nimi dialog.

Wystawa podejmuje także temat rynku sztuki w Polsce. Na ile instytucje sztuki: komercyjne i państwowe, wspierają artystów? Co cieszy się ich większym zainteresowaniem:  sztuka tradycyjna czy nowe osobowości twórcze, które wzbudzają zainteresowanie mediów? Czy  istnieje różnica pomiędzy pokoleniem starszym i młodszym? Czy artyści uznani osiągnęli status materialny zapewniający im spokojny byt, czy raczej młodzi są lepiej przygotowani do działania w warunkach nowej rzeczywistości?

W projekcie udział biorą: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Jerzy Bereś, Bogna Burska, Oskar Dawicki, Marta Deskur, Edward Dwurnik, Katarzyna Górna, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Marek Jabłoński, Piotr Jaros, Łódź Kaliska, Marek Kijewski, Jerzy Kosałka, Przemysław Kwiek, Jacek Markiewicz, Robert Rumas, SAOZ, Wilhelm Sasnal, Łukasz Skąpski, Paweł Susid, Jacek Staniszewski, Grzegorz Sztwiertnia, Krzysztof Wałaszek, Julita Wójcik, i inni.
 
W ramach przedsięwzięcia Anna Baumgart zaprasza do swojego klubu w CSW Łaźnia, który na co dzień prowadzi w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
* 13 grudnia odbędzie się w nim pokaz „Dlaczego dziewczynka? Dlaczego musi umrzeć?,” którego częścią jest projekcja filmu „Przekleństwa niewinności”. Pokazowi będzie towarzyszył komentarz Klaudii Snochowskiej i koncert anarcho-feministycznej kapeli hip-hopowej „Duldung”.
* 14 grudnia o godz. 20 artystka zaprasza na „Massala party” z udziałem Maxa Cegielskiego, dziennikarza, podróżnika i DJ Radiostacji.

W  publikacji towarzyszącej wystawie znajdą się wypowiedzi artystów: Jerzego Beresia, Przemysława Kwieka, Pawła Althamera, Bogny Burskiej, Julity Wójcik, Romana Dziadkiewicza oraz teksty teoretyków i historyków sztuki, kuratorów, socjologa oraz osób reprezentujących  obieg galeryjny: Łukasza Gorczycy, Marka Krajewskiego, Marcina Szeląga, Agaty Jakubowskiej i Małgorzaty Lisiewicz.
 
    
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska