ŁAŹNIA 1 2003 - Sławomir Lipnicki ĆWICZENIA
31.01-18.02.2003
 
Kurator wystawy: Agnieszka Wołodźko
 
Wystawa jest plonem dwuletnich spotkań artysty z uczniami i nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gdańsku. Angażując się w organizację warsztatów artystycznych dla młodzieży, Lipnicki staje się świadkiem procesu edukacyjnego, jakiemu poddani są upośledzeni psychicznie. Obserwuje, w jaki sposób szkoła staje się polem przystosowania "obcego" do powszechnie akceptowanych norm społecznych.

Dostosowanie owo, powodujące, że ogół społeczeństwa nie będzie odczuwał dyskomfortu w konfrontacji z osobą upośledzoną, odbywa się kosztem jej wolności. Artysta podkreśla, iż "wychowanie jest zawsze interwencją w układ życiowy, rozwijający się, obdarzony własną historią i aspirujący do jakiejś przyszłości."

Wystawa przybierze formę labiryntu. Krążący w nim widz skonfrontowany zostanie z instalacjami, dokumentującymi ćwiczenia, które wykonują upośledzeni uczniowie w czasie zajęć szkolnych. Ich celem jest korekcja zachowań uczniów w zakresie motoryki, higieny, zachowań seksualnych czy komunikacji interpersonalnej - żmudne tuszowanie odmienności.
 
 
 
Wystawa została zorganizowana dzięki dotacjom uzyskanym od Fundacji im. Stefana Batorego i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska