ŁAŹNIA 1 2003 - Karolina Breguła NIECH NAS ZOBACZĄ
25.04-11.05.2003
 
Kilkadziesiąt portretów osób tej samej płci, trzymających się za ręce, prezentowanych jest w przestrzeniach komunikacyjnych budynku CSW „Łaźnia”. Zdjęcia par homoseksualnych, stworzone przez Karolinę Bregułę, absolwentkę szkoły fotografii na Folkuniversitet w Sztokholmie, stanowią unikalne w Polsce połączenie sztuki i działania społecznego przeciw dyskryminacji i uprzedzeniom z powodu odmiennej orientacji seksualnej.

Wystawa jest częścią ogólnopolskiego projektu zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Kampania Przeciw Homofobii”, na który składają się prezentacje na billboardach i citylightach oraz wystawy w galeriach większych miast Polski. Karolina Breguła zaplanowała swój projekt jako formę sztuki publicznej pokazywanej w przestrzeni miasta. Jej celem jest przełamywanie społecznych stereotypów dotyczących osób homoseksualnych poprzez pokazanie ich w codziennym otoczeniu jako zwyczajnych ludzi, a tym samym zmniejszanie społecznych lęków i uprzedzeń wobec osób o orientacji homo- i biseksualnej.

Sponsorem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Patronat nad projektem objęli: Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Izabela Jaruga-Nowacka, MTV Polska, Radiostacja oraz wydawnictwo Queer.

Wystawie „Niech nas zobaczą”, prezentowanej w „Łaźni”, towarzyszyć będzie dyskusja panelowa, która odbędzie się 9 maja o godz. 18 i zostanie poprowadzona przez naukowców, artystów i aktywistów. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” jako instytucja państwowa o funkcji  społecznej zdecydowała się na zorganizowanie debaty na temat roli sztuki w społeczeństwie, funkcjonowania sfery publicznej oraz kondycji mniejszości seksualnych w Polsce. Istotne znaczenie ma edukacyjny charakter  wystawy; dlatego „Łaźnia” postanowiła zaprosić do dyskusji  przedstawicieli organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenie „Kampania Przeciwko Homofobii” i „Amnesty International”, wykładowców historii sztuki, psychologów i artystów. Spotkanie to umożliwi publiczności i mediom podparty naukowymi autorytetami wgląd w kwestie seksualnej orientacji, równouprawnienia mniejszości seksualnych w naszym społeczeństwie oraz roli kultury w procesach demokratyzacji.

Celem projektu i panelu nie jest promocja żadnego stylu życia, lecz refleksja nad społeczną akceptacją mniejszości i sztuką, która występuje w imieniu praw jednostki. Dyskusja poruszy problematykę orientacji seksualnych z perspektywy psychologii, socjologii grup społecznych, kultury i informacji wizualnej, a także organizacji społecznych przeciwdziałających nietolerancji i dyskryminacji.

Udział w panelu wezmą między innymi dr Krystyna Kmiecik-Baran, psycholog (Uniwersytet Gdański), mgr Anna Kozłowska, socjolog  (Uniwersytet Gdański), autorka zdjęć Karolina Breguła, Tomik Tybora i Robert Biedroń z ramienia Stowarzyszenia „Kampania Przeciw Homofobii”, dr Tomasz Kitliński, filozof, artysta (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie). Dyskusję poprowadzi dr Paweł Leszkowicz, historyk sztuki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Koordynator projektu:
Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii

www.niechnaszobacza.queers.pl
www.kampania.org
 
  
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska