ŁAŹNIA 1 2003 - Emocja przestrzenna we współczesnej sztuce i architekturze BEWITCHED,BOTHERED AND BEWILDERED
11.07-07.09.2003
 
Wystawa jest częścią projektu Re: Location.

Wystawa poprzez przestrzeń i podstawowy system jej organizacji: architekturę, analizuje problematykę stanów emocjonalnych. Jest próbą odkrywania przestrzeni, ujawniania jej mniej oczywistych widocznych, nieoczekiwanych  i wręcz aspektów, które mają istotny wpływ na zachowanie człowieka i jego sferę podświadomości. Wśród prezentacji znajdą się między innymi: projekcje video, filmy eksperymentalne, instalacje przestrzenne, fotografie, rzeźby oraz prace graficzne. Projekt ma charakter międzynarodowy, swe prace przedstawią artyści z: Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Włoch.

Każda historia, według Michela de Certeau, jest doświadczeniem przestrzennym. Wszelkie struktury narracyjne, a więc między innymi nasze życie, są jednocześnie strukturami przestrzennymi. Ich sieć zawiera przyprawiającą o zawrót głowy wielość trajektorii i metafor. Współczesna epoka została nazwana epoką przestrzeni: żyjemy w czasach przesunięć: bliżej i dalej, obok, w rozproszeniu. Skrzyżowania i zestawienia stanowią istotną część naszego codziennego doświadczenia. Przestrzeń zawładnęła nami; uwarunkowała nasze psychofizyczne stany działania i bycia. I odwrotnie: wszystko uległo „uprzestrzennieniu”. Przestrzeń stała się dominującym wymiarem naszej codzienności, swoistym więzieniem, pułapką między salą tortur i pałacem przyjemności, między fascynacją i lamentem...

Biorąc za punkt wyjścia propozycje teoretyczne, w których przestrzeń zajmuje centralną pozycję (Freudowskie pociągające i odpychające „niesamowite”; socjopolityczne heterotopiczne kontr-miejsca Foucaulta; Benjaminowskie staroświeckie przestrzenie z aurą w całym swoim filozoficznym i historycznym zanurzeniu), wystawa „Bewitched, Bothered and Bewildered” analizuje przestrzeń poprzez jej różnorodne emocjonalne odcienie: od przestrzeni patologicznych wywołujących agorafobię, zawrót głowy, klaustrofobię, lęk wysokości, poprzez przestrzeń będącą źródłem mentalnego nieporządku, wyobcowania i traumy do przestrzeni udomowionej, przestrzeni intymności i czułości. Przestrzeń histeryczna, paniczna i neurotyczna sąsiaduje z przestrzenią baśniowej wyobraźni, przestrzenią oniryczną, halucynogenną, czy wręcz przestrzenią – emocjonalnym afrodyzjakiem.
Wystawie towarzyszy katalog (wersja polsko-angielska) z bogatym materiałem zdjęciowym oraz tekstami kuratorów wystawy: Heike Munder i Adama Budaka, artystów: Philippa Rahma, Stephena Willatsa, Jamesa Casebere, Markusa Schinwalda oraz filozofów i teoretyków architektury: Marka Wigley’a i Anthoniego Vidlera. Teksty rozważają zagadnienie „niesamowitego” i emocji przestrzennej z wielu punktów widzenia: estetyki, filozofii, psychoanalizy, socjologii, architektury oraz literatury

Na wystawie swe prace zaprezentują: Knut Asdam, Aziz&Cucher, Monica Bonvicini, Christoph Büchel, James Casebere, Décosterd&Rahm, Jan Dibbets, Urs Fischer, H. R. Giger, Katarzyna Józefowicz, Daniel Libeskind, Gordon Matta – Clark, Matthias Müller, Paul Noble, Markus Schinwald, Monika Sosnowska, Paul Thek, Jane and Louise Wilson.
 
Kuratorzy: Heike Munder i Adam Budak
 
    
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska