ŁAŹNIA 1 2004 - RE:LOCATION / SHAKE
25.06-15.08.2004
 
Artyści: Azorro, Oskar Dawicki, Roman Dziadkiewicz, Grzegorz Klaman, Felix Kubin (Niemcy), Marysia Lewandowska & Neil Cummings (Wielka Brytania), Robert Rumas, Grzegorz Sztwiertnia, Julita Wójcik, Piotr Wyrzykowski.

Kurator: Adam Budak

Pokaz finalnej części dwuletniego projektu Re:location/Shake pilotowanego przez Adama Budaka.
 
  

Projekt SHAKE skoncentrowany jest na próbie ustanowienia nowych oraz wzmocnienia już wypracowanych sposobów komunikacji między artystami, instytucjami artystycznymi i publicznością. Wysuwa on na pierwszy plan odbiorcę (publiczność) i jego rolę oraz pozycję w definiowaniu dzieła sztuki i jego odbiorze. Główne zagadnienia, na których skupił się projekt dotyczą wyjątkowości współczesnego odbioru sztuki i mechanizmu percepcji. W jego ramach sztuka definiowana jest przede wszystkim jako "służba publiczna", a instytucja artystyczna interpretowana jest w kontekście socjologicznym.

Na SHAKE złożą się: wystawa z udziałem m.in. Julity Wójcik, Cezarego Bodzianowskiego i Dominika  Lejmana, sympozjum "Czy Publiczność Istnieje" na temat kondycji współczesnego widza/odbiorcy i jego oczekiwań oraz roli instytucji sztuki współczesnej, otwarte forum internetowe: Looking at and Getting It: Is Art to Be Understood at All?

W trakcie Shake – 9 lipca odbyła się impreza Shake Night, podczas której współpracujące ze sobą w ramach projektu galerie połączyły się przez satelitę. Dzięki transmisji audiowizualnej spotkali się uczestnicy wszystkich siedmiu edycji Re: Location na obradach europejskiego okrągłego stołu, serii artystycznych imprez i party. Impreza była transmitowana na żywo przez TV Polonia w godzinach 22.00 – 24.00
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska