ŁAŹNIA 1 2005 - Marek Kijewski & Małgorzata Kocur TRZY TRYPTYKI + ...
24.06.05-25.09.2005
 
Wystawa indywidualna Marka Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej pseud. Kocur pt. Trzy tryptyki+…to kontynuacja projektu prowadzonego przez duet artystyczny od dwóch lat. Znani z charakterystycznych obiektów przesyconych pop-artowskim duchem, rzeźb neonowych, kompozycji z przedmiotów codziennych (klocków lego, cukierków, futra itp) oraz instalacji inspirowanych postaciami z legend i bohaterów masowej kultury artyści, pokażą w Łaźni prace dotyczące desymbolizacji przedmiotów kultu.

Obok realizacji rzeźbiarskich z cyklu ‘Teoria Bitów’ znajdą się tu zdominowane przez estetykę teleinformacyjną wielkoformatowe billboardy z pracami malarskimi z lat 2003-2004. Artyści zaprezentują zestaw prac już znanych oraz nowe, wykonane specjalnie w celu ekspozycji w CSW Łaźnia, należą do nich tryptyki fotograficzny i malarski zatytułowany „Gracje”.

Artyści koncentrują się wokół tematów świętości, wojny i władzy operując multiplikowanym obrazem, światłem i dźwiękiem. Poprzez różnorodne media prezentują konsekwentnie pewien sposób myślenia i komentowania współczesnego świata. Zarówno tradycja narodowościowa i religijna jak i istniejące systemy polityczne czy społeczne opierają się na schematach i istnieją dzięki określonym zasadom. Artyści dostrzegają podobieństwo tych ‘konstrukcji’ i wspólne źródła, m.in. podporządkowanie sposobu myślenia i refleksji nad światem. Wychodząc z założenia, iż mając wolną wolę człowiek jest przygotowany do czynienia wyborów właściwych dla siebie twórcy akcentują anarchizująca stronę wyobraźni. Posługują się ‘figurami’ zaczerpniętymi z masowej kultury oraz materiałami takimi jak cukierki, pióra, plastik w celu ukazania ich powierzchowności i nietrwałości. Cykl prac graficznych z przeznaczeniem na bilboardy pt.: ‘Trzy tryptyki +…” podejmuje tematykę medialności wojny i posługiwania się jej obrazami jako nośnym atrakcyjnym reprodukcyjnym materiałem wizualnym. Prace te w zestawieniu z neonowymi kompozycjami o źródłach w ikonografii chrześcijańskiej podejmują zagadnienie pop kulturowych wzorców, idoli czyli swego rodzaju świętych. W ramach wystawy prezentowana jest realizacja dźwiękowa, utwór muzyczny na trąbkę napisany dla Tomasza Stańki przez Marka Kijewskiego. Ekspozycji towarzyszy prezentowany permanentnie dokumentalny film autorstwa Pawła Sosnowskiego dotyczący inspiracji i sposobu pracy artystów zatytułowany: ‘Leksykon osobisty Marka Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej’. Wystawie głównej towarzyszy projekt z cyklu Inkubator, w którego ramach zaprezentowana zostanie nawiązującą do pop-estetyki i tematyki „Trzech tryptyków+…” ekspozycja Aleksandry Kleczkowskiej „Ikony współczesności”. Artystka jest studentką ASP w Gdańsku, szkoły z której wywodzą się Kijewski/ Kocur. Będzie to debiut i jednocześnie konfrontacja z dojrzałymi twórczo artystami we wspólnej konwencji wystawienniczej.
W ramach wystawy planujemy również organizację wykładu na temat odniesień współczesnej sztuki do ikonografii i ikonologii chrześcijańskiej.
Marek Kijewski /ur.1955r./; studiował rzeźbę w ASP w Warszawie /dyplom w 1985 roku/. W latach 80-tych członek grupy artystycznej Świadomość Neue Bieriemiennost /z Filonikiem, Bałką/. Prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w prestiżowych galeriach w Polsce i na świecie.

Małgorzata Malinowska (Kocur) /ur.1959r./; studiowała malarstwo w PWSSP w Gdańsku, od 1996 roku związana z Markiem Kijewskim, z którym razem realizuje projekty artystyczne m. in. Sensitive, Core , Idolls. Zajmuje się projektowaniem graficznym.

Oboje artyści pochodzą z Gdańska, Artyści brali udział w wystawie inicjującej powołanie CSW Łaźnia, Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000 lecie Gdańska, w 1997 roku, oraz w wystawie Sposób na życie, 2002.

•Wystawie towarzyszą projekty edukacyjne: wykład dla dorosłych i warsztaty dla młodzieży.

Kurator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

    
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska