ŁAŹNIA 1 2005 - GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - WYSTAWA POKONKURSOWA - I EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
14.10-30.10.2005
 
Artyści: Elżbieta i Emil Cieślar, Hsia-Fei Chang, Front Studio (Yen Ha i Ostap Rudakevych), Wang Fu,Tuomo Manninen, Daniel Milohnic i Alexander Rijkers, Philippe Rahm.
 
Kurator: Jadwiga Charzyńska
Koordynacja: Karolina Grabowicz, Alina Grycel, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Wystawa pokonkursowa „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” to materialny ślad działań projektowych, jakich podjęli się artyści w stosunku do przestrzeni otwartej dzielnicy Dolne Miasto. Stanowią one odpowiedź na oczekiwania, jakie niesie w sobie idea realizacji dzieł sztuki na terenie trudnym architektonicznie i nie doinwestowanym. Przestrzenią przeznaczoną do realizacji projektów była ulica Szopy począwszy od Stągwi Mlecznych, wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy do skrzyżowania z ul. Dolną. Zaproponowane do konkursu prace wynikają z przemyśleń na temat potrzeby zniwelowania dystansu pomiędzy Starym a Dolnym Miastem z
Istniejącymi tam instytucjami kultury. Jako wieloznaczne, prowokujące i obdarzone różnorodnymi możliwościami interpretacyjnymi, spełniają także cele edukacyjne. Artyści zaproponowali prace odwołujące się do sytuacji społeczno-ekonomicznej dzielnicy i codziennego doświadczenia jej mieszkańców.
Zakleszczony pod wiaduktem samochód LKW Gallery /Daniel Milohnic, Aleksander Rijkers/ odzwierciedla w swej symbolice sytuację zamknięcia dzielnicy, poprzez odcięcie jej wiaduktem komunikacyjnym od Starego Miasta. Samochód może stać się miejscem spotkań, koncertów, warsztatów w swoim nietypowym wnętrzu.
Przestrzenią zmysłową, odwołującą się do zmiennych odczuć a jednocześnie oryginalną i zaawansowaną technologicznie stało się Dolne Miasto w Jour Noir, /Philippe Rahm/.
Miejscem symbolicznym i wieloznacznym, a jednocześnie aspirującym do związku z centrum stała się dzielnica w projekcie Invisible Gate /Front Studio/.
Zgłoszone zostały także projekty o charakterze upamiętniającym Zbiór butów używanych. Kolekcja Gdańska / Elżbieta i Emil Cieślar/; dekoracyjnym: wielobarwne proporce wzdłuż nabrzeży w Along the River /Wang Fu/; informacyjnym i użytecznym społecznie: w propozycji stworzenia przystanków autobusowych z rotacyjnie wymienianymi fotografiami mieszkańców Witaj w Dolnym Mieście /Tuomo Manninen/; a także nadającym nową funkcję handlową nabrzeżu przy ul. Szopy w projekcie Targ Amazonki / Hsia- Fei Chang/. Wszystkie zaproponowane dzieła są przyjazne społecznie, a ich realizacja mogłaby znacząco wpłynąć na zmianę obecnego wizerunku Dolnego Miasta.
Prace konkursowe umieszczone zostały na wystawie w formie prezentacji multimedialnej.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska