ŁAŹNIA 1 2010 - Lea i Pekka Kantonen PERFORMANCE. Taktyki i strategie w przestrzeni domowej PROŚBA O RADĘ
20.09.2010, godz. 17:30  
 
Przechowujemy nagrania video z naszego codziennego życia w domu i za granicą od marca 1990 roku. Całkowity materiał filmowy liczy już 1200 godzin. W performance Prośba o radę wracamy z naszym materiałem z powrotem do jego pierwotnego kontekstu: dzieląc się klipami video z ludźmi, których odwiedziliśmy i którzy odwiedzili nas. Ten projekt performance rozpoczął się w Łaźni w sierpniu 2005 roku. Byliśmy wtedy nieco zdezorientowani tysiącem godzin nagrań domowego video, dlatego też poradziliśmy się, co z tym wszystkim zrobić. Teraz wracamy, by pokazać, w jaki sposób skorzystaliśmy z Waszej rady dotyczącej edytowania naszej pracy. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.Podczas pięciu lat, od tamtego momentu do dzisiaj, wypracowaliśmy metodę, którą nazwaliśmy "generational filming/ filmowanie generacyjne". Opiera się ona na oglądaniu i komentowaniu naszych filmów video w zróżnicowanych wiekowo grupach, wśród różnorodnych specjalistów oraz innych widzów o odmiennych korzeniach kulturowych i etnicznych. Te dyskusje zostały sfilmowane oraz dołączone do przyszłych edycji jako nowa generacja video, mająca zostać wyświetlona następnej grupie publiczności. Prosimy o pozwolenie na pokazywanie Waszych komentarzy przyszłym widowniom..

Klipy video, którymi się dzielimy z Wami skupiają się na relacji pomiędzy żywymi istotami a przestrzenią. Przestrzeń domowa jest konstruowana przez będące w nieustannym ruchu rytmy i przestoje, ukazywanie dwukierunkowych relacji, które przystosowują mieszkańca do jego/jej mieszkania i vice versa. Pokazywane klipy są zorientowane na subtelną, zazwyczaj niezauważalną walkę zajmowania i kontrolowania przestrzeni domowej.

Czas trwania: około dwóch godzin ( bądź tak długo, jak będzie się oglądać i dyskutować ten materiał z nami)

Od wczesych lat 80-tych Lea i Pekka Kantonen byli zaangażowani we współpracę z innymi artystami, szkołami, muzeami i różnorodnymi społecznościami tak lokalnymi, jak i międzynarodowymi. Pracują jednocześnie nad wieloma projektami dotyczącymi podobnych problemów, łączących sztukę z pracą w terenie, nauczaniem, badaniami naukowymi i akcjami politycznymi. W tych otwartych kooperatywnych projektach, media i cele są poddawane dyskusji. Wystawy, pokazy i inne prezentacje będąc środkami ciągłej metodologicznej rewizji i konwersacji, dostarczają zaplecza do trwających procesów. Wielość metod angażujących publiczność jako partnerów w trwającym dialogu ukazana jest w  m.in Pracy artysty w terenie, Wycieczkach translacyjnych, Generacyjnym filmowaniu i Prośbie o radę.

Ich prace pokazywane w Polsce:

2000 Spotkania (pokaz indywidualny) Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, Polska
2000 Matka (performance) BWA Galeria, Zielona Góra, Polska
         Matka (performance) Zamek Wyobraźni - festiwal w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, Polska
1998 Źródła (projekt grupowy) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Polska
1996 Każdy moment (pokaz indywidualny) Galeria Wyspa, Gdańsk, Polska

www.kantonenart.com
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska