ŁAŹNIA 1 2011 - ART & SCIENCE MEETING


Spotkanie sztuki z nauką dokonuje się i dokonywało się od stuleci poprzez wzajemny wpływ idei, koncepcji, metod badawczych i postaw twórczych. Symbolem tych związków do dziś pozostaje Leonardo da Vinci. Współcześni artyści angażują się jednak we współpracę z naukowcami w pełnym tego słowa znaczeniu – już nie tylko dialogując z ich koncepcjami, ale tworząc zwarte zespoły. Wkraczają swobodnie do laboratoriów badawczych, zaś naukowcy przyczyniają się do tworzenia dzieł sztuki. Twórcza symbioza sztuki z genetyką, biotechnologią, robotyką czy badaniami nad sztuczną inteligencją dała początek bezprecedensowym zjawiskom bio-artu, nano-artu, sztuki robotycznej etc.

Nie tylko jednak sztuka flirtuje z nauką. Również w obrębie samej nauki zachodzą przemiany i przewartościowania, które skłaniają naukowców do wyjścia poza zamknięty świat laboratorium. Nauka przestała być bowiem postrzegana jako jedyny obszar praktyk społecznych, w których produkuje się wiedzę. Dwudziestowieczni jej teoretycy – Ernest Nagel, Karl Popper, Thomas Kuhn, czy Paul Feyerabend poddali krytyce neopozytywistyczną wizję postępu nauki jako kumulacji faktów i opisów. Udowodnili, jak istotne w naukowej pracy są czynniki natchnienia i intuicji. Wykazali jednocześnie, że poznanie naukowe ma znacznie bardziej względną wartość, niż się wcześniej wydawało.

Projekt Art & Science Meeting efekt współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Narodowego Centrum Kultury, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Europejskiej Stolicy Kultury Gdańsk 2016 - kandydat – obejmuje wystawy i debaty teoretyczne.


Dyrektor artystyczny projektu: prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Koordynator projektu: Krzysztof Miękus

strona projektu ART LINEInicjator i główny organizator cyklu: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Współorganizatorzy:

            Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
            Europejska Stolica Kultury Gdańsk 2016 – kandydat
            Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
            Muzeum Narodowe w Gdańsku
            Muzeum Historyczne Miasta GdańskaPartnerzy:       

            ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie
            Ludwig Museum w Budapeszcie
            Instytut Polski w Budapeszcie
            Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
            Politechnika Gdańska


Patronaty honorowe:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Instytut Węgierski w Warszawie
Ambasada Węgierska w Warszawie
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie


Projekt Art & Science Meeting realizowany jest w ramach polsko-niemieckiego festiwalu nowoczesnego sąsiedztwa „Sąsiedzi 2.0” organizowanego przez Ambasadę Niemiec w Warszawie i Goethe-Institut w Warszawie.
www.sasiedzi20.com

          
                


Konferencja naukowa jest realizowana w ramach projektu Art Line, komplementarna z projektem Art & Science Meeting.

Artystyczno-kulturalny projekt Art Line, przygotowywany przez 14 partnerów z 5 krajów z południowej części Bałtyku, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% i ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11, 25%. 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska