ŁAŹNIA 1 2012 - Anna Baumgart SYNEKDOCHA
17.11.2012-13.01.2013
Wernisaż 16 listopada 2012, godz. 18:00
 
Kuratorki: Agnieszka Rayzacher / Anna Szynwelska 
 
Na wystawie w Gdańsku pragniemy pokazać zarówno wideo pochodzące z ostatnich lat pracy Anny Baumgart, jak i wcześniejsze, mało znane prace artystki z cyklu „Kołysanki dla Anki”. Nie będzie to w żadnym wypadku „retrospektywa”, ale próba przedstawienia dwóch ważnych momentów i elementów w twórczości filmowej artystki oraz ujęcia ich w ramy koncepcyjne.
 
W głównej części wystawy Anna Baumgart buduje dramaturgię pomiędzy trzema najnowszymi pracami filmowymi „Synekdochą Warszawa”, „Zdobywcami słońca” oraz „Świeżymi wiśniami”. Te trzy odmienne prace łączą poszukiwania artystki związane z historią, pamięcią i zapomnieniem. Najstarszy z filmów „Świeże wiśnie” z 2010 roku podejmuje temat spychany do jednostkowej i zbiorowej nieświadomości oraz nie-pamięci, temat prostytucji obozowej. Z kolei „Zdobywcy słońca” (2011) to igrający z faktami i fikcją pierwszy polski mockument, przedstawiający historię pociągu agitacyjnego przemierzającego w roku 1920 drogę z Moskwy do Berlina. Trzecia, najnowsza praca to „Synekdocha Warszawa” (2012) – found-footage zbudowany z fabularnych filmów historycznych, w którym artystka poddaje swoistej analizie proces mitologizacji historii poprzez kulturę. Owa „triada historyczna” Anny Baumgart uświadamia nam złożoność naszej relacji do przeszłości – złożoność, której nie możemy zredukować, gdyż wynika ona z naszej ludzkiej kondycji. Mimo świadomości braku historycznego obiektywizmu i możliwości manipulowania pamięcią, przeszłość ciągle zmusza nas do zajmowania stanowiska i namysłu nad naszą własną historycznością. Jak sama artystka podkreśla: W wystawie tej buduję konteksty historyczne, a sny, fakty, symbole i znaczenia przeplatają się tworząc powietrze, którym „tu” oddychamy.     
 
Otwarcie wystawy będzie połączone z dyskusją z udziałem: Joerga Heisera (Frieze Magazine), Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej UW), Kamili Wielebskiej (CSW Łaźnia) i Jakuba Majmurka (Krytyka Polityczna).
 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska