ŁAŹNIA 1 2004 - Anna Witkowska SZTUCZNE LASY
23.01.04 – 22.02.04
 
kurator: Karolina Grabowicz  
 
Inauguracyjny pokaz INKUBATORA -  Inkubator ma charakter autorski – wyboru artystów dokonuje Karolina Grabowicz.

Witkowska (dyplomantka gdańskiej ASP w pracowni projektowania graficznego prof. Janusza Górskiego) - pokazała wypalane w sklejce pejzaże i motywy roślinne oraz serię fotografii „Choinki” będącą czymś w rodzaju fotograficznego notatnika.

- Chodzi nie tylko o żartobliwy charakter, o autoironię, ale i o refleksję nad miejscem, w którym się żyje, a ja żyję w mieście, pracuję 8,5 godz. w pomieszczeniu bez okien z 20 innymi osobami – mówi artystka.

Inspiracją „sztucznych lasów” są także rozważania Yi-Fu Tuana, geografa i socjologa, który bada wpływ miejsca na człowieka. Prace Witkowskiej będą eksponowane pośród sztucznego bluszczu i innych imitowanych roślinek.

Wypalanki są robione starą radziecką wypalarką do drewna, pochodzącą z czasów dzieciństwa artystki. Cykl „sztuczne lasy” wzbudza melancholię i tęsknotę. Drzewa i kominy + doza folkloru: „co można robić po pracy w biurze? - wypalać w sklejkach!”.

Anna Witkowska jest współzałożycielką grupy artystycznej Autoawans (należą do niej: Sebastian Woźniak, Jakub Bielawski, Krzysztof Arszyn Topolski, Piotr Rubiecki, Tomasz Kopcewicz oraz Adam Witkowski) skupiającej swoich szeregach najciekawszych przedstawicieli najmłodszej sztuki gdańskiej. Autoironia, „lekkie” podejście do tworzywa i języka sztuki, wzajemne przenikanie różnych gatunków twórczości (muzyki i słowa) – to najważniejsze cechy stylistyczne młodego pokolenia artystów.

Witkowska jest autorką „Młodego Miasta” – projektu książki dokumentującej dwuletnie działania artystów w Młodym Mieście na terenie byłej Stoczni Gdańskiej (Modelarni, Kolonii Artystów, Teatru Znak).

Została zaproszona przez Anetę Szyłak do udziału w międzynarodowej wystawie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, której otwarcie nastąpi 01.05.04 w Stoczni Gdańskiej.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska