ŁAŹNIA 1 2008 - Przemysław Sanecki, Adam Krzysztofiak DROP POINT. PERFORMANCE
 24.10.2008, godz. 18:00
 
„Drop point” jest zarazem ideą i prowizorycznym destylatorem, narzędziem skonstruowanym w celu zainicjowania pogłębionej refleksji nad sensem zbiorowości.
W oparciu o właściwości termofizyczne ludzkiego ciała i warunki zewnętrzne, zostaną stworzone quasi-laboratoryjne warunki umożliwiające uzyskanie punktu rosy - skraplania się krystalicznie czystej wody na ściankach pomieszczenia.
To eksperyment na styku postperformensu (performizmu),fizyki stosowanej i socjologii, adresowany do tych, którzy w sztuce szukają doświadczenia przekraczającego grę oczywistych estetyk.
P. Sanecki

Przemysław Sanecki ur.1977. Artysta postkonceptualny, działający w rożnych mediach. Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku Grafika w specjalizacji Intermedia. Ma na swoim koncie szereg wystaw, wystąpień indywidualnych oraz udział w prestiżowych przeglądach sztuki performance. Jest autorem terminu performizm.

Adam Krzysztofiak ur.1979. Taternik, instrumentalista, fotografik. Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa. Obecnie właściciel firmy w branży klimatyzacyjnej.
 
  
Kurator: Agnieszka Kulazińska
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska