ŁAŹNIA 1 2003 - Grupa Plastique dodKONSTRUKCJA SYMBOLICZNA
27.11.2003
 
Przedstawienie teatru ruchu tworzonego przez Magdę Jędrę i Zbigniewa Zibi Bieńkowskiego. „Konstrukcja symboliczna” jest pracą powstałą jako kolejny krok w stronę nowoczesnego wizerunku teatru ruchu. Zderzenie bezpośrednich środków ekspresji z wirtualnym światem zdarzeń zaprogramowanych. Spektakl „Konstrukcja symboliczna” przedstawia ciąg zdarzeń, które układając się w pewien kod budują specyficzną bazę danych. Żeby je odczytać trzeba znaleźć klucz.
 
Kurator: Joanna Charchan
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska