ŁAŹNIA 1 2011 - Teksty Bałtyku - CO SIĘ DZIAŁO DO TEJ PORY?
„Teksty Bałtyku” (Telling the Baltic) - projekt procesualny

ttb.artline-southbaltic.eu

“Teksty Bałtyku” to artystyczny projekt zbierania historii realizowany przez współpracujące ze sobą instytucje: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Blekinge Institute of Technology (BTH), Blekinge County Museum, Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Nida Art Colony oraz Kunsthalle Rostock i Stena Ferry Line. Jest częścią międzynarodowego projektu Art Line.

W czasie 3-letniego okresu realizacji projektu Art Line uczestniczący w nim partnerzy będą zbierać różne materiały i „historie” ludzi, którzy mieszkają/pracują nad Bałtykiem i którzy podróżują po całym regionie Morza Bałtyckiego. Zebrane materiały będą reprezentować różne formy i typy, jak n.p. tradycyjne wywiady, foto-eseje, historie cyfrowe, historyczne i
archiwalne materiały, jak również zapisy przypadkowych spotkań, dźwięków ambientowych i abstrakcyjnych obrazów, zebranych od mieszkańców tego regionu, podróżników jak i samego morza. Zebrane przez nas historie będą
miały formę surowego materiału i będą stanowić inspirację dla artystów z krajów partnerskich, którzy przetworzą te historie na projekty artystyczne, które następnie zostaną wystawione w muzeach i galeriach dookoła Bałtyku w latach 2012-2013. Obu procesom, zarówno zbieraniu historii, jak i tworzeniu projektów artystycznych, będą towarzyszyć wspólne spotkania, seminaria, warsztaty i inne praktyki badawcze, które zajmują się zbieraniem historii, interdyscyplinarną twórczością artystyczną i współpracą międzykulturową.

Wierzymy, że Bałtyk ma do „opowiedzenia” wiele historii i może rozwinąć swoje narracje w niezliczonych formach, z których możemy czerpać i możemy się dzielić jego  różnorodnymi poziomami, głębokościami i przestrzeniami. Będziemy szukać historii tych, którzy podróżują po morzu dla odpoczynku lub w celach zawodowych (n.p. pasażerów promów, mieszkańców wysp, żeglarzy, mechaników okrętowych, robotników stoczniowych i marynarzy), ale również tych, którzy mieszkają na międzynarodowych brzegach Bałtyku i na których życie wpływa jego piękno, tajemnica, ukryte niebezpieczeństwa i sekrety.

Naszym celem jest zebranie całego wachlarza materiałów, które odzwierciedlać będą wiele sposobów, w jakie morze może wyrazić międzykulturową i interkulturową tożsamość. Ponieważ nie ma jednego Bałtyku ani jednej  historii o nim, nie ma jednego tylko sposobu przedstawienia, jak morze wpływa na tego, kto się z nim zetknie. Stąd Niemiec, Szwecji, Litwy i Kaliningradu, którzy będą wspierać nasz cel promocji spojrzeń na Bałtyk z różnorodnych perspektyw. Ponadto, angażując się w inicjatywę projektu Art Line tworzenia związków pomiędzy artystami, teoretykami, instytucjami kultury i turystyką, będziemy dostarczać solidnej podstawy do badania, jak morze zarówno łączy jak i dzieli nas w różnorodnych i interdyscyplinarnych kontekstach.

Nasza praca w ramach projektu „Teksty Bałtyku” opiera się na modelu praktyki krytyczno-twórczej, zajmujemy się dokumentowaniem naszych metod, wspieraniem badań nad metodami zbierania historii, międzydyscyplinarnymi praktykami artystycznymi, eksperymentalnym wystawiennictwem oraz interkulturową współpracą. Informacje na temat uczestników projektu „Teksty Bałtyku”, wybrane historie, dokumentacja naszych zbiorów i metod twórczych jak również galeria prac artystycznych, zakwalifikowanych do wystawy będą udostępnione na stronie internetowej projektu. Dodatkowe informacje i związane z projektem prace artystyczne będą dostępne na stronie Art Line Digital Art Platform www.artline-southbaltic.eu, która stanowi arenę dla badania innowacji artystycznych i przestrzeni cyfrowej.


Plan wystaw projektu „Teksty Bałtyku” (Telling the Baltic):

Wystawa 1, czerwiec 2012 – sierpień 2012:
Blekinge County Museum, Karlskrona, Szwecja.

Wystawa 2, październik 2012 – listopad 2012:
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, Polska.

Wystawa 3, luty 2013:
Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts- NCCA, Kaliningrad, Rosja.

Wystawa 4, kwiecień 2013 – maj 2013:
Kunsthalle Rostock, Rostock, Niemcy.

Wystawa 5, lipiec 2013:
Na pokładzie promu Stena Line.


PROJEKT TEST BETA

W TWOJEJ GŁOWIE (7 maja – 4 września 2011)

7 maja 2011 roku Muzeum w Kalmarze przeprowadziło pierwszy, tak zwany, test Beta, eksperyment dotyczący sztuki w przestrzeni publicznej. Instytucja skontaktowała się z berlińskim artystą Gustavem Hellbergiem. Ich współpraca zaowocowała realizacją plenerowego projektu w parku miejskim w Kalmarze. W instalacji zatytułowanej W Twojej Głowie Hellberg skupia się na hermeneutyce strachu, sposobie, w jaki strach przed nieznanym tworzy destruktywne koło. Strach powoduje więcej strachu, co może prowadzić do protekcjonizmu. Ale czego właściwie się boimy? Skąd bierze się nasz strach i czy wiedza o źródle strachu może nam pomóc przerwać to błędne koło? (Więcej informacji: http://artline-southbaltic.eu/event/kalmar-konstmuseum-beta-test-i/)

IKOF (17 września – 20 listopada 2011)

W ramach projektu IKOF grupa San Donato oraz Muzeum w Kalmarze wystosowali wspólnie prośbę do biura IKEI w Szwajcarii o udostępnienie samochodu założyciela IKEI do realizacji projektu artystycznego w przestrzeni publicznej w Szwecji, rodzimym kraju samego Ingvara Kamprada. Kamprad odpowiedział osobiście, że pomimo tego że ucieszył się z tej propozycji, to jednak wolałby zatrzymać samochód dla siebie. Zamiast tego została zakupiona dokładna kopia pojazdu.

W związku z utartą już rosyjską tradycją, IKEA oferuje darmowy transport dla swoich klientów. Podobnie autorzy projektu zapewnili przewóz na trasie Muzeum w Kalmarze – IKEA i z powrotem, w „prywatnym” samochodzie Kamprada. Dodatkowo każdy pasażer otrzymywał gratis bilet do muzeum. W ten przewrotny sposób pokazano związek konsumpcji kultury i kultury konsumpcyjnej.

Po zakończeniu tej części projektu samochód ustawiono na zewnątrz muzeum i można w nim obejrzeć film z wywiadami z mieszkańcami Kalmaru. (Więcej informacji: http://artline-southbaltic.eu/event/ikof/)

 

PEJZAŻE UNISTYCZNE I MASZYNY

Między 18 maja a 18 września 2011 roku w Blekinge County Museum w Karlskronie w Szwecji, pokazywane były Pejzaże Unistyczne i Maszyny polskich artystów Julity Wójcik i Łukasza Skąpskiego. (Więcej informacji: http://artline-southbaltic.eu/event/unistic-landscape-machines/)

KONFERENCJA ART & SCIENCE W GDAŃSKU, POLSKA (23 – 25 maja 2011)

W dniach 23 - 25 maja 2011 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, partner projektu Art Line, był odpowiedzialny za organizację międzynarodowej konferencji „W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii” w Dworze Artusa w Gdańsku. W ciągu trzech dni konferencji prelegenci z Polski, Szwecji, Anglii, Niemiec, USA, Kanady i Francji zaprezentowali wypowiedzi dotyczące związków sztuki z nauką. Dodatkowo poza wykładami dla uczestników konferencji, zorganizowano zwiedzanie trzech wystaw będących częścią projektu Art & Science Meeting. (Więcej informacji: http://artlinesouthbaltic.eu/event/updated-impressions-on-art-science-conference/)

 

ART & APPARATUS

W ramach projektu zatytułowanego Art and Apparatus obyły się trzy tury warsztatów. Pierwsze miały miejsce 14 czerwca 2011 na pokładzie promu Stena Line (http://artline-southbaltic.eu/event/art-and-apparatus-i/). Druga tura warsztatów została zrealizowana w Karlshamn i Ronneby w Szwecji w dniach 17-21 października 2011 roku (http://artline-southbaltic.eu/event/art-and-apparatus-ii/). Trzecia, ostatnia tura projektu odbędzie się w styczniu 2012 w Ronneby i Karlshamn w Szwecji. Efektem tych działań będzie wystawa w Centrum Kultury w Ronneby w Szwecji (od 16 czerwca 2012).

 

BAŁTYK BRZMI DOBRZE

Kuratorem wydarzenia jest partner projektu Art Line – Galeria Sztuki El oraz artysta Krzysztof Topolski. Trzydniowe warsztaty przeprowadzone w dniach 27-30 września 2011 zatytułowane „Bałtyk Brzmi Dobrze” („Baltic Sounds Good”), zakończyły się zaimprowizowanym koncertem. W warsztatach wzięło udział sześciu artystów dźwiękowych, którzy podróżowali wzdłuż Bałtyku nagrywając dźwięki nad i pod powierzchnią morza za pomocą hydro- i mikrofonów. Koncert, który odbył się w obszernej sali Galerii Sztuki El w Elblągu w Polsce, można było obejrzeć na żywo na stronie Art Line. Planowane jest wydanie koncertowej płyty CD i DVD. Informacje, kiedy nagrania będą dostępne w sprzedaży ukażą się na stronie Art Line i na stronie Art Line na Facebooku. (Więcej informcji:  http://artline-southbaltic.eu/event/baltic-sounds-good/)

 

KONFERENCJA MEDIA/SZTUKA/KULTURA/INNOWACJA

Konferencja Media/Sztuka/Kultura/Innowacja, która odbyła się 13 września 2011, poświęcona była sposobom w jaki łączą się przestrzenie mediów, konteksty wystaw, formy narracyjne oraz wpływom estetycznym na wspieranie nowych praktyk w sztuce cyfrowej. Konferencja zwracała w szczególności uwagę na wypływ mediów społecznych na tradycyjne praktyki artystyczne, powstawanie nowych technologii (poszerzona i mieszana rzeczywistość) oraz nowej estetyki, cyfrowe opowiadanie i konstruowanie „miejsca” oraz interdyscyplinarnych praktyk twórczych (sztuka/nauka/technologia/performens). Artyści i teoretycy zaprezentowali wyniki swoich badań, pokazywali dzieła sztuki i brali udział w dyskusjach dotyczących innowacji i twórczej ekspresji. W konferencji wzięli również udział studenci BTH (Blekinge Institute of Technology). (http://artline-southbaltic.eu/event/updated-impressions-mediaartculture-and-innovation-seminar/)

 

SPACE MATTERS

Wieczorem 13 września 2011, w godzinach od 18.00 do 21.00, cały plac miejski w Karlskronie w Szwecji świecił się w ramach wydarzenia Space Matters. Kurator Oscar Guermouche wykorzystał przestrzeń publiczną centralnej części Karlskrony do wyświetlenia szwedzkich i rosyjskich filmów artystycznych. Na fasadzie sali koncertowej, tuż ponad wejściem pokazano film szwedzkiej artystki Nicoli Bergström-Hansen i Valdemara Lindekrantza zatytułowany Excavation II. Wyświetlany był tam również film HellHunt 666 sekunder Thomasa Broomé. Przed budynkiem stała Geska Helena Brecevic pokazująca zwiedzającym, jak załadować i korzystać z aplikacji duetu artystycznego Performing Pictures na smartphony Offspring Taking Off. W bibliotece miejskiej naprzeciwko placu z salą koncertową, prezentowano książki o sztuce, a na ekranie przy wejściu trzy artystyczne filmy rosyjskie. (Więcej informacji: http://artline-southbaltic.eu/event/screening-art/)

 

WYKŁAD BONFIRE OF THE VANITY PRESSES

Wykład zatytułowany “Bonfire of the Vanity Presses” zorganizowany przez DKK, Digital Art Platform Initiative, we współpracy z Art Line odbył się w Blekinge Institute of Technology, w Campusie Gräsvik. Podczas wykładu doktor i poeta David Prater omawiał sprawy związane z pisaniem i czytał wybrane fragmenty swojej poezji. Wykład miał miejsce 16 listopada i wkrótce będzie dostępny na stronie Art Line. (http://artline-southbaltic.eu/event/bonfire-of-the-vanity-presses/)

 W ramach projektu odbędzie się jeszcze wiele ciekawych wydarzeń, informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie Art Line (http://artline-southbaltic.eu). Aby pozyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z Aje Björkman, aje.bjorkman@artline-southbaltic.eu .

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska