ŁAŹNIA 1 2006 - GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
30.06-19.07.2006
 
Prezentacja projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska w galerii Austriackiego Forum Kultury
 


Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku jest animatorem nowego projektu artystycznego polegającego na stworzeniu kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej, zatytułowanego „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”. Stanowić ma on bodziec do zmiany charakteru dzielnicy, w której instytucja jest zlokalizowana. Chcemy włączyć się w proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy Gdańska - Dolnego Miasta - poprzez współdziałanie w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego. Wymaga to bliskiej współpracy z naukowcami, planistami, architektami a także politykami. Dolne Miasto, gdzie zlokalizowana jest nasza instytucja, jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia szeroko pojętych działań artystycznych.
Kolekcja Galerii Zewnętrznej będzie tworzona przez lata, zaś realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych, zamkniętych konkursów. I edycja międzynarodowego konkursu na trwałe dzieło sztuki zakończyła się w lipcu 2005 i wyłoniła trzy szczególnie interesujące projekty. Miejsce, w którym zostaną zrealizowane obiekty zostało wybrane ze względu na sposób, w jaki funkcjonuje w świadomości mieszkańców Gdańska. Wiadukt bowiem symbolicznie oddziela dwie części miasta: Główne Miasto stanowiące atrakcję turystyczną i zrujnowane i niebezpieczne Dolne Miasto. Przeświadczenie o złych warunkach w rejonie oddzielonym do centrum wiaduktem jest tak silne, że turyści starają się unikać tego obszaru, a i mieszkańcy trójmiasta rzadko się tutaj zapuszczają. Z tego względu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia postanowiło właśnie w rejonie wiaduktu ulokować obiekty będące częścią powstającej Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Będą one stanowić swego rodzaju drogowskaz dla zwiedzających miasto turystów i zachęcać ich do zapuszczenia się głębiej na teren Dolnego Miasta, gdzie mogą odnaleźć tak ważną instytucję, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska ma również za zadanie umożliwić zwiedzającym Gdańsk dotarcie do Fortów, które niedawno zostały odnowione i stanowią jedną z najbardziej malowniczych części miasta. Oczywiście rejon ten ma się stać także miejscem, które wspomagać będzie plan rewitalizacji Dolnego Miasta, poprzez wspieranie zainteresowania mieszkańców tych terenów sztuką i kulturą i wciągnięcie ich do współpracy przy poprawie warunków życia w dzielnicy.

Projekt Jour Noir ma znaleźć miejsce swojej realizacji w okolicy wiaduktu. Został on wytypowany przez Komitet Organizacyjny Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska do realizacji jako pierwszy ze względu na fakt, iż w jego skład wchodzą lampy uliczne. Ponieważ Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska jest elementem szerszej akcji, która na celu ma rewitalizację Dolnego Miasta, logicznym krokiem jest, aby rozpocząć jej działalność od projektu, który można skoordynować z przeprowadzaną przebudową nabrzeża. Design lamp ulicznych przewidziany dla tego projektu mógłby się stać wzorem dla lamp na całym Dolnym Mieście i dzięki temu zostać jednym z charakterystycznych rysów tej dzielnicy. Wyjątkowa na skalę światową jest także technologia użyta w wyżej wspomnianych lampach. Jest to projekt prototypowy, więc może się stać dodatkowym motywem dla turystów, skłaniającym ich do odwiedzenia Gdańska. Nie należy oczywiście zapominać o wartościach czysto estetycznych tej pracy, które powinny sprawić, że przechodzień zapragnie zbliżyć się do nich i przy okazji zapuścić się w głąb Dolnego Miasta.
Pomysł, na którym opiera się projekt Invisible Gate, ma na celu rozmycie bariery, jaką jest szosa. Poprzez „usunięcie” szosy, podział pomiędzy Starym a Dolnym Miastem zostanie zlikwidowany, zaś droga łącząca obie dzielnice zamieniona w główną arterię. Poprzez otwarcie tego pasażu, wyeliminowanie przytłaczającej obecności szosy i odsłonięcie krajobrazu, który będzie wizualnie przyłączony ponownie do Starego Miasta usunięta zostaje pierwsza przeszkoda na drodze do Dolnego Miasta. Projekt „Niewidzialna Brama” proponuje obłożenie części szosy - na wysokości ulicy Szopy - w chromowane lustra. W efekcie tego zabiegu most znika. Odbicie otoczenia widoczne jest w lustrzanych powierzchniach, przez co przysłonięte zostają granice stworzone przez most. Dematerializacja szosy zaczyna się w punkcie, w którym przecina ona Nową Motławę, gdzie molo przylegające do Ulicy Szopy wznosi się, aby wesprzeć drogę. W ten sposób „obudowany” wiadukt posiada potencjał, by stać się kolejnym interesującym obiektem Gdańska. Projekt ten został wyznaczony do realizacji jako drugi, ponieważ jego budowa wiąże się z renowacją wiaduktu.
LKW Gallery, która znajdzie miejsce pod wiaduktem (z możliwością jej przemieszczania w razie potrzeby) to oryginalny projekt przewidujący postawienie pod wiaduktem ciężarówki, która ma stać się przenośnym centrum kulturalnym, miejscem gdzie odbywać się będą wystawy, koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży, odczyty, projekcje, pokazy filmowe, a także inne formy aktywności kulturalnej i artystycznej. Przy okazji LKW Gallery ma stać się przenośną reklamą imprez i działań odbywających się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ponieważ na ścianach kontenera mają się znajdować aktualne informacje na ten temat. Umiejscowienie ciężarówki na drodze łączącej Dolne Miasto z centrum może stać się płynnym połączeniem komunikacyjnym dwóch dzielnic Gdańska.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace zaprezentowane zostaną w austriackim forum kultury w Warszawie. Prezentacji towarzyszyć będzie pokaz filmu dokumentującego ważniejsze wydarzenia artystyczne mające miejsce w CSW „Łaźnia” w ciągu ostatnich kilku lat działalności instytucji.
Galeria Austriacka
ul. Próżna 8
Warszawa
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska