ŁAŹNIA 1 2011 - GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - SZTUKA I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - SYMPOZJUM
26.02.2011, godz. 11:00-16:00
 
Główny organizator: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

Partnerzy: Pracownia Projektowania Wnętrz Miejskich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Koordynacja merytoryczna: dr Jacek Dominiczak


W sobotę 26 lutego 2011 roku w odbędzie się Pierwsze Sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. W jego ramach debatować będą członkowie i konsultanci GZMG, artyści zakwalifikowani do czwartej edycji konkursu, oraz zaproszona do dyskusji publiczność.Pierwsze Sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska inicjuje serię profesjonalnych spotkań i debat skupionych na synergiach kreowanych przez spotkania różnych sztuk, publiczności i przestrzeni. Wyzwaniem jest odnalezienie specyficznej drogi ku zaawansowaniu zarówno teorii jak i praktyki sztuki (w) przestrzeni publicznej.

Intencją Pierwszego Sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska jest refleksja nad piecioma latami aktywności Galerii; zarysowanie jej specyficznego teoretycznego dyskursu; jego połączenie ze współczesnym dyskursem na tym polu.

TŁO

Post-funkcjonalne myślenie o mieście nieustannie zmierza ku idei sustensywności (z angielskiego sustain-ability: zdolności-do-przetrwania). Dzisiaj od przestrzeni oczekujemy nie tylko natychmiastowej odpowiedzi funkcjonalnej, ale również przemyślanej, powolnej jeśli trzeba, akcji, która pomoże przetrwać światu. Ta zmiana wywołuje wzrost publicznego roz-poznania, że ulice, place i inne przestrzenie miejskie są nie tylko przestrzeniami nieustannego ruchu i szybkiej komercyjnej lub politycznej propagandy. Przestrzenie publiczne są również obszarami ciągłych prze-myśleń i powolnych prze-wartościowań kulturowych kodów. Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska chce monitorować i stymulować te procesy.Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska powstała w 2005 roku i w tej chwili prowadzi już czwartę edycję swojego międzynarodowego programu. Cztery obiekty sztuki stworzone i wybrane w trakcie poprzednich edycji programu są już zbudowane w publicznej przestrzeni Dolnego Miasta w Gdańsku. Kolejne obiekty są opracowywane w biurach projektowych. Galeria przygotowuje się do następnej, piątej edycji programu, która powiązana będzie z wielkoskalową konstrukcją całkowicie nowych przestrzeni publicznych: sekwencji ośmiu stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i przestrzeni z nimi związanymi.


PROGRAM SYMPOZJUM

11:00 - 13:00 część 1: wprowadzające wypowiedzi panelistów (10 minut każde)
14:00 - 15:00 część 2: dyskusja panelistów
15:00 - 16:00 część 3: dyskusja z udziałem zaproszonej publiczności

Sympozjum będzie tłumaczone symultanicznie. Języki: polski i angielski.
Dźwięk i obraz Symposium będą nagrywane w celu dokumentacji i przygotowania edycji książkowej.


PANELIŚCI

członkowie Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska:

Adam Budak, kurator, Museum-Joanneum, Graz, Austria

Jadwiga Charzyńska, kuratorka, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańsk, Polska

Jacek Dominiczak, architekt, teoretyk, edukator, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska

 Julia Draganovic, historyczka i krytyczka sztuki, niezależna kuratorka, Modena, Włochy

 Enrico Lunghi, kurator, dyrektor Mudam Luxembourg, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburg, Luxemburg

 Bettina Steinbrügge, kuratorka, Belvedere, Vienna, Austria, kuratorka Forum Expanded Berlinale, Berlin, Niemcy

Norbert Weber, kurator, ekspert, wykładowca, członek międzynarodowej rady ekspertów Muzeum Sztuki Współczesnej Łotwy w Rydze, Łotwa


konsultanci Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska:

Jiyoon Lee, dyrektorka Suum Academy & Projects, kuratorka Global Cultural Leadership, International Exhibition Project, Seul, Korea Pd / Londyn, Anglia

Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, Krakow, Polska

Halina Taborska, historyk sztuki, profesor, dyrektor Europejskiego Instytutu Kultury, Akademia Humanistyczna, Pultusk, Poland, The Polish University Abroad, Londyn, Anglia

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska