ŁAŹNIA 1 2008 - DYSKUSJA PANELOWA NA TEMAT WYSTAWY I PUBLIKACJI OPOWIEDZIANE INACZEJ
26.06.2008, godz. 18:00
 
W czwartek 26 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na dyskusję panelową na temat wystawy i publikacji zatytułowanej Opowiedziane inaczej.

W dyskusji wezmą udział: autorka tekstów w katalogu – Marta Leśniakowska, krytyczki i historyczki sztuki – Ewa Mikina i Ewa Toniak, kuratorka projektu – Bożena Czubak i  Jarosław  Kozłowski - artysta biorący udział w wystawie


OPOWIEDZIANE INACZEJ…

Tomasz Ciecierski, Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik, Aleksandra Polisiewicz, Zbigniew Libera i Darek  Foks
Opowiedziane inaczej... to projekt wyłonienia ze współczesnych praktyk artystycznych wątków polemicznych wobec obrazu dwudziestowiecznej historii sztuki, który znamy z instytucjonalnych dyskursów i przestrzeni. Nie chodzi tu o radykalna kontestację ani ideologiczne antagonizmy, ale o bardziej powściągliwe i przewrotne zarazem strategie weryfikowania kanonów wspartych instytucjonalnym  autorytetem.                                                                                                                                          

Prezentowani artyści wydobywają z cienia to, co nie mieściło się w instytucjonalnych normach, rozwijało na marginesach, a w każdym razie poza przyswojonym i przyswajającym nurtem głównych wydarzeń. Ich narracje często przedkładają indywidualną pamięć i doświadczenie ponad kodyfikacyjne zapisy zinstytucjonalizowanej historii sztuki. Proponują inną lekturę współczesności i jej tradycji. Mnożą wątpliwości wobec powszechnie obowiązujących hierarchii  i podziałów. Przedstawiają inne wersje historii, inaczej opowiadają o swoich relacjach z przeszłością  i swoim usytuowaniu we współczesności, czytają siebie inaczej niż są zazwyczaj czytani.

 Inną narracje na temat sztuki w jej neoawangardowym wydaniu  konstruuje Zofia Kulik w Archiwum KwieKulik, którego używa do korygowania oficjalnego obrazu historii sztuki.  Mianując się świadkiem historii w autoportretowym przedstawieniu Ambasadorowie przeszłości, sięga do własnych doświadczeń i pamięci.                    

Fragment po raz pierwszy prezentowanego publicznie zbioru zdjęć i pocztówek Tomasza Ciecierskiego oscyluje wokół tematu sztuki i artystów. Jego kolekcja pokazuje przenikanie się różnych sposobów postrzegania sztuki i jej historii, od akademickich dyskursów do popularnych narracji „sprzedawanych” w muzealnych butikach.

Autorzy książki  Co robi łączniczka, Zbigniew Libera i Darek Foks w swoich tekstach i fotografiach odwołują się do pamięci innej, niż ta wyuczona,  zinstytucjonalizowana i przywłaszczona na polityczny użytek.

Dwuznaczności w postrzeganiu historii nabierają wizualnych kształtów w pracy Aleksandry Polisiewicz, która sięgając do archiwów podejmuje się wirtualnej rekonstrukcji historii niedokonanej i w dużej mierze nierozpoznanej.

Z kanonem sztuki konceptualnej wydaje się polemizować czołowy twórca tej sztuki, Jarosław  Kozłowski.  W prezentowanej na wystawie pracy Recycled News uchyla kwestie wyboru pomiędzy polityką a autonomią dzieła,  by właśnie w kontekście polityki sytuować problem autonomii sztuki.

Kurator: Bożena Czubak
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska