ŁAŹNIA 1 2009 - PANEL DYSKUSYJNY- PROJEKT POZA POSTMODERNIZM - RE: RE: REKONSTRUKCJA
02.04.2009, godz. 17:00
PANEL DYSKUSYJNY TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE ZWIADOWCA 
 
Przedmiotem spotkania będą:
1. Rozważania dotyczące wpływu światopoglądu postmodernistycznego na sposoby realizacji współczesnych dzieł artystycznych oraz na sposoby ich interpretacji.
2. Na tym tle, próba odpowiedzi na pytanie:
czy (a jeśli tak, to w jakim zakresie, na jakim obszarze) - możliwe jest dokonanie przewartościowań we współczesnym rozumieniu dzieła sztuki, w sposobach jego realizacji oraz interpretacji.

Głównym założeniem projektu Poza Postmodernizm jest wypracowanie nowej, możliwie szerokiej perspektywy postrzegania postmodernizmu. Sens projektu Poza postmodernizm polega przede wszystkim na wypracowaniu „ramy interpretacyjnej”, która pozwalałaby właściwie odczytywać znaczenia poszczególnych działań artystycznych, zdarzeń i wystaw. Projekt stawia pytania o potencjalne kierunki rozwoju sztuki współczesnej. W ramach realizacji projektu dąży się do rozpoznania tych obszarów ludzkiej aktywności, których rozwój niesie w sobie potencjał odnalezienia szerszej perspektywy. Taka szersza perspektywa może pozwolić na przewartościowanie zastanego światopoglądu. Marek Rogulski - autor projektu i kurator wystawy w CSW Łaźnia stawia tezę, że rozwój sztuki - jak też poszukiwanie nowych ,szerszych interpretacji - jest w gruncie rzeczy poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie – ‘jaki może być nowy, szerszy światopogląd’. Prowadzone poszukiwania powinny brać pod uwagę wszystkie aspekty działania ludzkiego, realizowane zarówno w sferze intencjonalnej, behawioralnej, kulturowej jak i społecznej.
Projekt ’Poza Postmodernizm’ jest realizowany od roku 2000  w oparciu o fundację TNS i Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnętrznej.

Powyższe poszukiwania będą punktem odniesienia dla realizacji panelu dyskusyjnego, który w CSW Łaźnia odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2009, godz. 17.00

Udział w nim wezmą:
Krytyk sztuki: Adam Mazur /Warszawa/
Historyk sztuki: Krzysztof Jurecki /Łódź/
Psychoterapeuta: Anna Burkiewicz / Gdańsk/
Kurator/Krytyk sztuki: Adam Sobota /Wrocław/
Kurator wystawy: Marek Rogulski /Gdańsk/

Panel będzie także okazją do zaprezentowania książki pt. „Zwiadowca – projekt Poza Postmodernizm” towarzyszącej wystawie w CSW Łaźnia. Znajdzie się w niej opracowanie nt. samej wystawy oraz idei i historii projektu.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska