ŁAŹNIA 1 2010 - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: TERENY NADRZECZNE PRZESTRZENIĄ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW
22 – 23.03.2010 
 
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA  oraz River//Cities - platforma współpracy organizacji z europejskich miast nadrzecznych - zapraszają na dwudniową konferencję pod tytułem Tereny nadrzeczne przestrzenią integracji mieszkańców.

Wiele europejskich miast rozpoczęło już proces rewitalizacji terenów nadrzecznych, w wielu innych jednak sytuacja wciąż pozostaje bez znaczących zmian. W Gdańsku oraz w całym województwie Pomorskim problemy związane z zagospodarowaniem brzegów rzek sprawiają, że są one wciąż niewystarczająco atrakcyjne dla mieszkańców miast nadrzecznych. Niemniej jednak i tutaj pochwalić możemy się ciekawymi działaniami np. w ramach programu strategicznego rozwoju miasta „Powrót Tczewa nad Wisłę” czy też programów artystyczno-edukacyjno-badawczych CSW Łaźnia : „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” i  LKW Gallery.

Podczas konferencji chcemy poznać doświadczenia naszych partnerów, jak zmienić tereny nadrzeczne w atrakcyjne przestrzenie, które zintegrują społeczności lokalne, staną się miejscem prezentacji kultury i sztuki, zachowując przy tym swe walory przyrodniczo – krajobrazowe. Program jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych omawianym tematem: dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, artystów, organizacji kulturalnych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska itd.

Konferencja „Tereny Nadrzeczne Przestrzenią Integracji Mieszkańców” odbędzie się w dniach 22-23 marca 2010 r. Pierwszego dnia konferencja będzie miała miejsce  w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury). W drugim dniu gospodarzem konferencji będzie partner projektu – Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

Przestrzeń publiczna jest wspólnym dobrem oraz niezbędnym elementem integracji i odnowy społeczeństwa. Rzeki oraz tereny nadbrzeżne są wyjątkowo istotną częścią naszych miast, ponieważ stanowią ich rdzeń oraz łączą tak istotne elementy jak środowisko, transport, architekturę, sztukę oraz kulturę. Ważne jest, by mieszkańcy zarówno dzielnic bezpośrednio położonych nad rzeką, jak i  od nich oddalonych mogli i chcieli przychodzić nad rzekę, żeby była to dla nich atrakcyjna przestrzeń publiczna.

W konferencji Tereny nadrzeczne przestrzenią integracji mieszkańców wezmą udział między innymi: organizatorzy The Danube Island Festival – Festiwalu  na Wyspie na Dunaju (Wiedeń), The Thames Festival– Festiwal Tamizy, (Londyn), przedstawiciele organizacji kulturalnych i badawczych EGEAC (Lizbona), Citta d’aqua (Wenecja), Intercult (Sztokholm) i wiele innych, a także przedstawiciele z Polski m.in. z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany z Warszawy.

Pomysł konferencji zrodził się z uczestnictwa Nadbałtyckiego Centrum Kultury w sieci współpracy River//Cities (www.river-cities.net), która miała swą inauguracje w październiku 2006 r. w Warszawie. Obecnie skupia 13 organizacji  z 10 krajów europejskich. Jej celem jest stworzenie wielu międzynarodowych działań, wymiana pomysłów, projektów, doświadczeń i wiedzy poprzez partnerstwo miast, które są usytuowane na brzegach rzek i pragną wykorzystać ich potencjał dla swego zrównoważonego rozwoju.
Wśród członków River//Cities znajdują się rzeczne festiwale, organizacje badawcze, organizacje, które już realizowały projekty powiązane z rzekami (w tym te,  które skupiają się na zagadnieniach urbanistycznych, społecznych oraz środowiskowych) i chcą rozszerzać swoje idee o międzynarodowy kontekst. Struktura  działań sieci ma na razie charakter nieformalny. Partnerzy spotykają się dwa – trzy razy do roku w celu wymiany doświadczeń. Planowane są także realizacje wspólnych projektów.

Program konferencji

Więcej informacji:
Magdalena Zakrzewska-Duda
Koordynator Projektu
tel. 58 326 10 13; fax 58 301 19 57,  kom.: 604 944 646
e-mail: magdalena.zakrzewska@nck.org.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.nck.org.pl

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska